Loading...

Tata - Péliföldszentkereszt - Esztergom - Márianosztra

7 nap / 6 éjszaka Nehéz 101,6 km

Az útvonal Tata - Vértestolna - Péliföldszentkereszt - Kesztölc - Esztergom - Márianosztra érintésével a Gerecse, Visegrádi-hegység, Pilis és a Börzsöny gyönyörű tájain át vezet. A Zarándoktábor nyomvonala jelzett túra- ill zarándokútvonalakon halad, a csoportok várhatóan egy hét alatt 100 kilométert tesznek meg, a napi távok a zarándoklat középső 5 napján 15 és 22 km között lesznek. Ezen az útvonalon csomagszállítást nem biztosítunk.

Egyéni Jelentkezés 2021. július 10-16 között megvalósuló Zarándoktáborba

A Tata és Márianosztra közti útvonal rendkívül változatos, bővelkedik különlegesen szép természeti helyekben, ám a gyönyörű panorámákért meg is kell küzdeni: ezen az útvonalon van a legtöbb hegy.  Az útvonal a kiépített turistautakon túl több zarándokutat is érint: a Szent Jakab zarándokutat, a Mária utat és a Gyöngyök útját. Az útvonal mentén több szerzetesközösség működik: Péliföldszentkereszten a szaléziak, Esztergomban a ferencesek, s Márianosztrán az egyetlen magyar alapítású rend tagjai, a pálosok. 

 

Napi távok: 

1. Tata: igény szerint                                         

2. Tata-Vértestolna 15,2 km

3. Vértestolna-Péliföldszentkereszt 21,7 km

4. Péliföldszentkereszt-Kesztölc 21,7 km

5. Kesztölc-Esztergom 21,3 km

6. Esztergom-Márianosztra 21,7 km

7. Márianosztra: igény szerint                    

    ÖSSZ ÚTVONAL 101,6 km

Szállások

1. éjszaka - Tata: Bláthy Ottó kollégium 

2. éjszaka - Vértestolna: római katolikus plébánia;

3. éjszaka - Péliföldszentkereszt: szalézi rendház ifjúsági szállása;

4. éjszaka - Kesztölc: turistaszálló;

5. éjszaka - Esztergom: ferences gimnázium kollégiuma vagy Szent Adalbert Központ zarándokszállása;

6. éjszaka - Márianosztra: volt iskola épülete, mai könyvtár.


Heti program:

A ZARÁNDOKTÁBOR PROGRAMJA

Minden zarándoklat meghatározó programja maga az útonlét.  Ez részben abból adódik, hogy a napi távok hosszúak, s nemigen marad idő másra, másrészt abból, hogy a zarándoklat több mint túra vagy kirándulás, célja elsősorban nem a látnivalók felkeresése. A zarándok miközben fizikailag egy szent hely felé tart, belső utat jár be: élete elágazásait, kanyarjait, hegyeit, völgyeit, hosszú egyeneseit járja kicsiben. Úton van önmaga, mások és a Jóisten felé, keresi élete értelmét és célját. A lábával imádkozik, hol elcsendesedik, hol vidám dalra fakad, figyel és reflektál arra, amit a világban, a természetben és szívében tapasztal és érez. 

A zarándoktábor programja és napirendje elsősorban ezt a belső utazást, az önismeret, az istenkapcsolat és a közösség fejlődését, a testi-lelki felfrissülést, a Gondviselés által a szívünkbe épített belső iránytűnk leolvasását, azaz az életben való eligazodást, a helyes irány megtalálását kívánja segíteni. A zarándoklat minden napja egy-egy témához kapcsolódik, melynek feldolgozásához a csoport segítséget kap a zarándokfüzetben és a vezetők számára kidolgozott segédanyagban. Ezek kérdéseket, szentírási részleteket, imádságokat és énekeket, történeteket, verseket, gyakorlatokat és játékokat tartalmaznak.  A Tata-Máiranoszta útvonal lelki ívét a napi témák mellett a zarándokút mentén található szent helyek adják.  Az útvonal lelki ívének, napi tematikájának kidolgozása folyamatban van, az útvonalra kidolgozott segédanyagokat várhatóan május folyamán tesszük hozzáférhetővé az erre az útvonalra jelentkező csoportok vezetői számára. 

Bár minden napnak lesz javasolt témája, ezeket rugalmasan kezeljük, hiszen tapasztalataink szerint az élet az elgondolásainkat gyakran felülírja. Minden nap tartogathat meglepetéseket, és minden csoport más és más. Annak örülnénk, ha minden csoport annyit és úgy tudna használni a felkínált témákból és  segédanyagokból, ami a résztvevőket segíti abban, hogy belső utat járva, ugyanakkor örömmel, vidáman, felszabadultan és szívesen zarándokoljanak. 

A zarándoklat általunk javasolt, a héten többször vagy akár naponta visszatérő programelemei a következők: 

● Közös ébresztő – ráhangolódás a nap témájára.

● Reggeli ima – napi témához illő zsoltár közös elimádkozása 

● Rövid gondolatébresztő lelki impulzus, mely a nap közbeni megállóknál a nap témájához kapcsolódóan hangzik el. 

● Csendszakasz, mely segíti az elmélyülést, egy-egy kérdés személyes átgondolását

● Emmauszi beszélgetés, ahol a résztvevők ketten-hárman beszélgetnek út közben adott kérdések, szempontok alapján. 

● Kiscsoportos beszélgetés/megosztókör, mely segíti az önreflexiót, a gondolatok, tapasztalatok megfogalmazását, megosztását 

● Játék ill. gyakorlat a napi témához kapcsolódóan.

● Esti megosztókör (napi élmények alapján) és ima  

- Ha lehetőség nyílik rá valamelyik településen, részt vehetünk liturgián. 

- Felekezettől és csoporttól függően mondhatunk más közös imádságokat út közben (pl. zsolozsma, rózsafüzér, kereszthódolat a kereszteknél, Úr angyala, egyéb). 

Információk
7 nap / 6 éjszaka
Nehéz
101,6 km