Loading...

Marana Tha Ház (Mánfa) - Máriakéménd - Máriagyűd

7 nap/6 éjszaka Nehéz 104,5 km
350 m - 770 m 16,7-24,8 km

Az útvonal a Mánfa mellett található Marana Tha Lelkigyakorlatos Háztól a Mecsek, Mecsekalja, Baranyai-dombság, Villányi-hegység gyönyörű tájain át Szászvár, Pécsvárad, Máriakéménd és Villány érintésével vezet a máriagyűdi kegytemplomhoz. Az út lelki íve a csodák köré rendeződik. A zarándoktábor alatt Jézus anyja, Mária lesz a zarándokok lelki útitársa. A zarándoktábor kijelölt túra- ill. zarándokútvonalakon, és viszonylag egyértelmű, de jelzetlen utakon is halad, a csoportok várhatóan egy hét alatt 107,9 kilométert tesznek meg. Az út kihívását az erdős hegyek között a komolyabb szintemelkedések, sík vidéken és a szőlők között a kevés árnyék jelenthetik. MIndezekért kárpótolhat a gyönyörű táj látványa és az érintett helyek különös szépsége! Ezen az útvonalon az út nehézségére való tekintettel nem lesz csomagszállítás-mentes nap. Elsősorban olyan táborvezetőknek ajánljuk, akik már tapasztalatot szereztek más útvonalon és biztonsággal tájékozódnak.

 A jelentkezés menete: 

Táboridőpontot a csoport vezetője a honlapon való regisztrációt követően 2024. január 15-én 20 órától foglalhat a még zöld táboridőpontokra kattintva, a megjelenő űrlap kitöltésével. Amennyiben a megfelelő időpontok már mind foglaltak (pirosak), kérjük, hogy a csoportvezető az alábbi gombra kattinva jelentkezzen a várólistára! 

JELENTKEZÉS VÁRÓLISTÁRA 2024

Idén is hirdetünk zarándoktáborokat olyan egyéni diák jelentkezők számára, akiknek iskolájában nem indul zarándoktáboros csoport. Ezekről az alábbi linkeken lehet tájékozódni: 
https://zarandoktabor.hu/egyeni-jelentkezes

Az útvonalról: 

 

Utunk ősi zarándokösvényeken halad. A Sacré Coeur Nővérek lelkigyakorlatos háza és a karmelita nővérek kolostora a kiindulópontunk. Megelevenedik előttünk a szászvári középkori püspöki vár és a II. Szilveszter pápától koronát hozó Asztrik apát pécsváradi bencés monostora. Érintjük Máriakéménd búcsújáróhelyét, majd keresztül baktatunk a villányi borvidék pincesorain, szőlőbirtokain.

Célunk a máriagyűdi kegytemplom, évszázadok csodáinak tanúja. Az első két nap a Mecsekben, az utolsó a Tenkesen zajlik, jobbára árnyékban, a köztes napokon a Baranyai-dombságban barangolunk, itt kevés árnyékra számíthatunk.

 

Napi távok: 

 

1. nap:  Marana Tha Ház (Mánfa)                                      

2. nap:  Marana Tha Ház (Mánfa) - Szászvár 24,8  km  +770 m/-789 m

3. nap:  Szászvár - Pécsvárad 16,7 km  +766 m/-679 m

4. nap:  Pécsvárad - Máriakéménd 20,1 km  + 350 m/-466 m

5. nap:  Máriakéménd - Villány 24,5 km  +413 m/-425 m

6. nap:  Villány - Máriagyűd 18,4 km  +532 m/-502 m  

+Máriagyűd - Siklós 4,1 km tömegközlekedéssel vagy gyalog

7. nap:  Siklós/Máriagyűd igény szerint                    

              ÖSSZ ÚTVONAL 104,5 km

 

Létszám: max. 34 fő

Szállások

1. éjszaka - Marana Tha Lelkigyakorlatos Ház (Mánfa) 

2. éjszaka - Szászvár - plébániai zarándokszállás;

3. éjszaka - Pécsváradi vár zarándokszállása;

4. éjszaka - Máriakéménd - A Római Katolikus Plébánia zarándokszállása;

5. éjszaka - Villány - Teleki Zsigmond Kollégium;

6. éjszaka - Siklós - Szent Imre Katolikus Általános Iskola tornaterme


Heti program:

A ZARÁNDOKTÁBOR PROGRAMJA

Minden zarándoklat meghatározó programja maga az útonlét.  Ez részben abból adódik, hogy a napi távok hosszúak, s nemigen marad idő másra, másrészt abból, hogy a zarándoklat több mint túra vagy kirándulás, célja elsősorban nem a látnivalók felkeresése. A zarándok miközben fizikailag egy szent hely felé tart, belső utat jár be: élete elágazásait, kanyarjait, hegyeit, völgyeit, hosszú egyeneseit járja kicsiben. Úton van önmaga, mások és a Jóisten felé, keresi élete értelmét és célját. A lábával imádkozik, hol elcsendesedik, hol vidám dalra fakad, figyel és reflektál arra, amit a világban, a természetben és szívében tapasztal és érez. 

A zarándoktábor programja és napirendje elsősorban ezt a belső utazást, az önismeret, az istenkapcsolat és a közösség fejlődését, a testi-lelki felfrissülést, a Gondviselés által a szívünkbe épített belső iránytűnk leolvasását, azaz az életben való eligazodást, a helyes irány megtalálását kívánja segíteni. A zarándoklat minden napja egy-egy témához kapcsolódik, melynek feldolgozásához a csoport segítséget kap a zarándokfüzetben és a vezetők számára kidolgozott segédanyagban. Ezek kérdéseket, szentírási részleteket, imádságokat és énekeket, történeteket, verseket, gyakorlatokat és játékokat tartalmaznak. 

LELKI ÍV 

A Marana Tha Ház - Máriagyűd útvonal lelki ívét a zarándokút mentén található szent helyek és a napi témák adják, melyek a CSODÁK körő rendeződnek. A régi korok csodáit felevenítve őseink nyomdokaiba lépünk, akik mély hitükkel sok-sok csodát éltek meg a máriagyűdi Szűzanya közbenjárására. Útközben Jézus csodáit szemlélve, a teremtett világ szépségét meglátva és belső utunkat járva mindinkább felfedezhetjük a csodát saját életünkben és környezetünkben. 

A zarándoklat napi témái:  

1. BOLDOG, AKI HITT
2. NÉZZ ÉS LÁSS! 
3. HATÁRAIM
4. ÉRINTÉS ÉS ÉRTINTŐDÉS
5. BIZALOM ÉS RÁHAGYATKOZÁS
6. KÉRJETEK ÉS KAPTOK
7. NAGYOT MŰVELT VELEM Ő, AKI HATALMAS

Mária útnak indult, hogy meglátogassa rokonát, Erzsébetet. A nagy találkozáskor Erzsébet örömteli szavai hangzanak fel: ,,Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki." (Lk 1,45) Ezekkel a szavakkal indulunk útnak mi is. A második nap fókuszában a látás áll: mit látunk, mit veszünk észre, milyen tekintetben vagyunk esetleg vakok, mint Bartimeus. A harmadik napon nagy szintemelkedést kell leküzdenünk. Ennek kapcsán arra nézünk rá, mit kezdünk a határainkkal, honnan tudunk erőt meríteni, amikor gyengeségünket tapasztaljuk, csak öt kenyerünk és két halunk van. A negyedik napon érintődéseink vannak a középpontban: mi az ami megérint és szíven üt. Rácsodálkozhatunk arra, hogy Jézus is megérintődik: megérinti a gyógyulni vágyó asszony bizalma. Az ötödik napon Villány felé véve az útirányt pincesorok viszik gondolatunkat Kánába. A kánai menyegző történetén elmélkedve Máriára hallgatva kipróbálhatjuk, milyen Jézus szavára ráhagyatkozni, aki átváltoztatta a vizet és a szívet a bizalom tüzes borává. A hatodik nap a bizalommal teli kéréseké. Mit kér tőlünk Jézus, és mit kérünk mi Tőle, miből szeretnénk gyógyulni. A hetedik napon visszatekintünk az útra, amelyet megtettünk, és a csodákra, amelyeken elmélkedve talán magunk is új felismerésekre, felfedezésekre, tapasztalatokra juthattunk.    

Bár minden napnak van javasolt témája, ezeket rugalmasan kezeljük, hiszen tapasztalataink szerint az élet az elgondolásainkat gyakran felülírja. Minden nap tartogathat meglepetéseket, és minden csoport más és más. Annak örülnénk, ha minden csoport annyit és úgy tudna használni a felkínált témákból és segédanyagokból, ami a résztvevőket segíti abban, hogy belső utat járva, ugyanakkor örömmel, vidáman, felszabadultan és szívesen zarándokoljanak. 

A zarándoktábor visszatérő programelemei

A zarándoklat általunk javasolt, a héten többször vagy akár naponta visszatérő programelemei a következők: 

● Közös ébresztő – ráhangolódás a nap témájára.

● Reggeli ima – napi témához illő zsoltár közös elimádkozása 

● Rövid gondolatébresztő lelki impulzus, mely a nap közbeni megállóknál a nap témájához kapcsolódóan hangzik el. 

● Csendszakasz, mely segíti az elmélyülést, egy-egy kérdés személyes átgondolását

● Emmauszi beszélgetés, ahol a résztvevők ketten-hárman beszélgetnek út közben adott kérdések, szempontok alapján. 

● Kiscsoportos beszélgetés/megosztókör, mely segíti az önreflexiót, a gondolatok, tapasztalatok megfogalmazását, megosztását 

● Játék ill. gyakorlat a napi témához kapcsolódóan.

● Esti megosztókör (napi élmények alapján) és ima  

Ha lehetőség nyílik rá valamelyik településen, részt vehetünk liturgián. 
Felekezettől és csoporttól függően mondhatunk más közös imádságokat út közben (pl. zsolozsma, rózsafüzér, kereszthódolat a kereszteknél, Úr angyala, egyéb).