Loading...

Marana Tha Ház (Mánfa) - Máriakéménd - Máriagyűd

7 nap/6 éjszaka Nehéz 108 km
343 m - 782 m 16,7-24,8 km

Az útvonal a Mánfa mellett található Marana Tha Lelkigyakorlatos Háztól a Mecsek, Mecsekalja, Baranyai-dombság, Villányi-hegység gyönyörű tájain át Szászvár, Pécsvárad, Máriakéménd és Villány érintésével vezet a máriagyűdi kegytemplomhoz. Az út lelki íve a csodák köré rendeződik. A zarándoktábor alatt Jézus anyja, Mária lesz a zarándokok lelki útitársa. A zarándoktábor kijelölt túra- ill. zarándokútvonalakon, és viszonylag egyértelmű, de jelzetlen utakon is halad, a csoportok várhatóan egy hét alatt 110 kilométert tesznek meg. Az út kihívását az erdős hegyek között a komolyabb szintemelkedések, sík vidéken és a szőlők között a kevés árnyék jelenthetik. MIndezekért kárpótolhat a gyönyörű táj látványa és az érintett helyek különös szépsége! Ezen az útvonalon lesz csomagszállítás-mentes nap: Pécsvárad és Máriakéménd között NEM LESZ CSOMAGSZÁLLÍTÁS!

 A jelentkezés menete: 

Táboridőpontot a csoport vezetője a honlapon való regisztrációt követően 2023. január 30-án reggel 6 órától foglalhat a még zöld táboridőpontokra kattintva, a megjelenő űrlap kitöltésével. Amennyiben a megfelelő időpontok már mind foglaltak (pirosak), kérjük, hogy a csoportvezető az alábbi gombra kattinva jelentkezzen a várólistára! 

JELENTKEZÉS VÁRÓLISTÁRA 2023

Idén is fogunk hirdetni zarándoktáborokat olyan egyéni diák jelentkezők számára, akiknek iskolájában nem indul zarándoktáboros csoport, de ezek időpontját előreláthatólag csak március elején tesszük közzé honlapunkon.   

Az útvonalról: 

 

Utunk ősi zarándokösvényeken halad. A Sacré Coeur Nővérek háza és a karmelita nővérek kolostora a kiindulópontunk. Megelevenedik előttünk a szászvári középkori püspöki vár és a II. Szilveszter pápától koronát hozó Asztrik apát pécsváradi bencés monostora. Érintjük Máriakéménd búcsújáróhelyét, majd keresztül baktatunk a villányi borvidék pincesorain, szőlőbirtokain.

Célunk a máriagyűdi kegytemplom, évszázadok csodáinak tanúja. Az első két nap a Mecsekben, az utolsó a Tenkesen zajlik, jobbára árnyékban, a köztes napokon a Baranyai-dombságban barangolunk, leginkább napon.

 

 

Napi távok: 

 

1. nap:  Marana Tha Ház (Mánfa)                                      

2. nap:  Marana Tha Ház (Mánfa) - Szászvár 24,8  km  +770 m/-789 m

3. nap:  Szászvár - Pécsvárad 16,7 km  +766 m/-679 m

4. nap:  Pécsvárad - Máriakéménd 20,4 km  + 380 m/-496 m 
                CSOMAGSZÁLLÍTÁS-MENTES NAP! 

5. nap:  Máriakéménd - Villány 23,4 km  +343 m/-355 m

6. nap:  Villány - Máriagyűd 22,6 km  +782 m/-747 m  

+Máriagyűd - Siklós 4 km tömegközlekedéssel

7. nap:  Siklós/Máriagyűd igény szerint                    

              ÖSSZ ÚTVONAL 107,9 km

Szállások

1. éjszaka - Marana Tha Lelkigyakorlatos Ház (Mánfa) 

2. éjszaka - Szászvár - Önkormányzati szállás;

3. éjszaka - Pécsváradi vár zarándokszállása;

4. éjszaka - Máriakéménd - A Római Katolikus Plébánia zarándokszállása;

5. éjszaka - Villány - Teleki Zsigmond Kolllégium;

6. éjszaka - Siklós - Szent Imre Katolikus Általános Iskola tornaterme


Heti program:

A ZARÁNDOKTÁBOR PROGRAMJA

Minden zarándoklat meghatározó programja maga az útonlét.  Ez részben abból adódik, hogy a napi távok hosszúak, s nemigen marad idő másra, másrészt abból, hogy a zarándoklat több mint túra vagy kirándulás, célja elsősorban nem a látnivalók felkeresése. A zarándok miközben fizikailag egy szent hely felé tart, belső utat jár be: élete elágazásait, kanyarjait, hegyeit, völgyeit, hosszú egyeneseit járja kicsiben. Úton van önmaga, mások és a Jóisten felé, keresi élete értelmét és célját. A lábával imádkozik, hol elcsendesedik, hol vidám dalra fakad, figyel és reflektál arra, amit a világban, a természetben és szívében tapasztal és érez. 

A zarándoktábor programja és napirendje elsősorban ezt a belső utazást, az önismeret, az istenkapcsolat és a közösség fejlődését, a testi-lelki felfrissülést, a Gondviselés által a szívünkbe épített belső iránytűnk leolvasását, azaz az életben való eligazodást, a helyes irány megtalálását kívánja segíteni. A zarándoklat minden napja egy-egy témához kapcsolódik, melynek feldolgozásához a csoport segítséget kap a zarándokfüzetben és a vezetők számára kidolgozott segédanyagban. Ezek kérdéseket, szentírási részleteket, imádságokat és énekeket, történeteket, verseket, gyakorlatokat és játékokat tartalmaznak. 

LELKI ÍV 

A Marana Tha Ház - Máriagyűd útvonal lelki ívét a zarándokút mentén található szent helyek és a napi témák adják, melyek a CSODÁK körő rendeződnek. A régi korok csodáit felevenítve őseink nyomdokaiba lépünk, akik mély hitükkel sok-sok csodát éltek meg a máriagyűdi Szűzanya közbenjárására. Útközben Jézus csodáit szemlélve, a teremtett világ szépségét meglátva és belső utunkat járva mindinkább felfedezhetjük a csodát saját életünkben és környezetünkben. 

A zarándoklat napi témái:  

1. BOLDOG, AKI HITT
2. NÉZZ ÉS LÁSS! 
3. HATÁRAIM
4. ÉRINTÉS ÉS ÉRTINTŐDÉS
5. BIZALOM ÉS RÁHAGYATKOZÁS
6. KÉRJETEK ÉS KAPTOK
7. NAGYOT MŰVELT VELEM Ő, AKI HATALMAS

 

Bár minden napnak van javasolt témája, ezeket rugalmasan kezeljük, hiszen tapasztalataink szerint az élet az elgondolásainkat gyakran felülírja. Minden nap tartogathat meglepetéseket, és minden csoport más és más. Annak örülnénk, ha minden csoport annyit és úgy tudna használni a felkínált témákból és segédanyagokból, ami a résztvevőket segíti abban, hogy belső utat járva, ugyanakkor örömmel, vidáman, felszabadultan és szívesen zarándokoljanak. 

A zarándoktábor visszatérő programelemei

A zarándoklat általunk javasolt, a héten többször vagy akár naponta visszatérő programelemei a következők: 

● Közös ébresztő – ráhangolódás a nap témájára.

● Reggeli ima – napi témához illő zsoltár közös elimádkozása 

● Rövid gondolatébresztő lelki impulzus, mely a nap közbeni megállóknál a nap témájához kapcsolódóan hangzik el. 

● Csendszakasz, mely segíti az elmélyülést, egy-egy kérdés személyes átgondolását

● Emmauszi beszélgetés, ahol a résztvevők ketten-hárman beszélgetnek út közben adott kérdések, szempontok alapján. 

● Kiscsoportos beszélgetés/megosztókör, mely segíti az önreflexiót, a gondolatok, tapasztalatok megfogalmazását, megosztását 

● Játék ill. gyakorlat a napi témához kapcsolódóan.

● Esti megosztókör (napi élmények alapján) és ima  

Ha lehetőség nyílik rá valamelyik településen, részt vehetünk liturgián. 
Felekezettől és csoporttól függően mondhatunk más közös imádságokat út közben (pl. zsolozsma, rózsafüzér, kereszthódolat a kereszteknél, Úr angyala, egyéb).