Loading...

Jelentkezési felhívás


Mi a Vándortábor Program célja? A Vándortábor Program célja a természetjárás, a sport, valamint az azon keresztül megvalósuló egészség- és környezettudatos életmód támogatása a felső tagozatos és középiskolás fiatalok körében. Kiemelt célja továbbá a vándortáborokat szervező pedagógusok továbbképzése ösztönzése és a nyári táboroztatási időszakban végzett nevelőmunka anyagi elismerése. A Vándortábor Program többi táborával a www.vandortabor.hu oldalon keresztül ismerkedhetnek meg.

Mi a Zarándoktábor célja?

A Zarándoktábor célja, hogy a fiatalok a zarándoklás testet-lelket megújító élményén keresztül közelebb kerüljenek Istenhez, valódi önmagukhoz és embertársaikhoz. A természet szépsége és csendje, az imádság és lelki elmélyülés, valamint az egymással való találkozás által tapasztalják meg Isten jelenlétét és gondviselését az életükben. A fizikai akadályok, nehézségek, saját korlátaik legyőzése felkészíti a fiatalokat arra, hogy az élet kihívásai között bátran megállják a helyüket, céltudatosan és bizalommal induljanak a jövőbe, s homo viatorként, azaz útonlévő emberként járják tovább az élet zarándokútját, tudva, hogy földi életükben személyes küldetésük van.

Miről szól a Zarándoktábor?

A Zarándoktábor egyhetes, 6 éjszakás közösségi gyalogos zarándoklat, amelyen az utat a csoport tagjai együtt haladva teszik meg. A zarándoktábor-útvonalak hossza 85-113 km között van, a  napi távok a zarándoklat középső 5 napján 14-26 km között, de átlagban útvonaltól függően napi 17-22 km között alakulnak.  

A zarándoklaton a résztvevők külső és belső utat is járnak. A zarándoklat lelki ívét a zarándokút által érintett szent helyek, s az útvonalra kidolgozott lelki program adja. A program nem kész válaszokat ad, hanem támpontokat, melyek segítik az elmélyülést, tovább gondolkodásra és személyes válaszadásra ösztönöznek.

Ki szervezi a Zarándoktábort?

A Zarándoktábor szervezését a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája koordinálja. Az Aktív Magyarországért felelős Kormánybiztosság támogatásával és az általuk indított Vándortábor Program keretein belül valósul meg.

A Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája összefogja, képviseli, segíti a magyarországi rendeket és azok együttműködését szociális, közoktatási, hivatásgondozási, gazdasági, lelkigyakorlatos és képzési területeken. (További részletek: www.szerzetesek.hu)

Mikor zajlanak a zarándoklatok?

2024. június 22. és 2024. augusztus 21. között lesz meghirdetve négy útvonalon min. 75 csoportidőpont.

Milyen útvonalon lehet zarándokolni?

A Zarándoktábor útvonalai:

1.) Tihany – Vöröstó – Városlőd – Bakonybél – Bakonyszentlászló – Pannonhalma >>>Tihany-Pannonhalma
2.) Tata – Vértestolna – Péliföldszentkereszt – Dorog – Pilisszentlélek – Esztergom >>>Tata-Esztergom

3.) Márianosztra – Nógrád – Horpács – Szügy – Szécsény – Mátraverebély-Szentkút >>>Márianosztra-Mátraverebély-Szentkút

4.) Marana Tha Ház (Mánfa) - Szászvár - Pécsvárad - Máriakéménd - Villány - Máriagyűd/Siklós >>>Marana Tha Ház (Mánfa) - Máriagyűd

Kik jelentkezhetnek a zarándoktáborokra?

Felső tagozatos és középiskolás diákok (7-12. évfolyam, 0. évfolyamos középiskolák esetén 13. évfolyam) csoportjai a következő intézmények, személyek szervezésében az alábbi feltételek szerint:

Résztvevői célcsoport:

12-18 éves fiatalok (13. évf. esetén 19 éves), akik alapvető keresztény hittani ismeretekkel már rendelkeznek, s vallásukat gyakorolják, fizikailag terhelhetők, s önként és szabadon vállalják, hogy a zarándoklaton részt vesznek. (Az önkéntes alapú részvételt  különösen fontosnak tartjuk, hogy a lelki program sikeresen működhessen és a program elérje a célját.)

·        egyházi fenntartású iskolák tanulói, 

·       alapfokú és középfokú köznevelési intézmények (beleértve az önkormányzati és alapítványi fenntartású intézményeket is), szakképző intézmények keresztény hittanra járó tanulói, 

·     plébániai, egyházközségi hittancsoportok, keresztény közösségek tagjai.

Diákként vehet részt a zarándoktáborokban minden olyan 25 év alatti résztvevő is, akinek nincsen kísérői vagy táborvezetői feladata, ill. minden felsőoktatási intézményben tanuló diák (főiskolás vagy egyetemista).  A létszámhoz kötött kísérői számot meghaladó plusz felnőttek NEM számítanak diáknak.

Csoportvezető és csoportkísérő

Keresztény hitében jártas és elkötelezett, vallását rendszeresen gyakorló, fizikai terhelést (akár napi 26 km gyaloglást terepen) bíró egészséges felnőtt

·         pedagógus,

·         hitoktató (plébániai, iskolai),

·         egyéb keresztény közösségek vezetői (pl.: plébános, cserkészvezető, regnumi vezető, zarándokvezető).

Csoportvezetők esetén elvárás:

·         fenti kiírásnak megfelelő ifjúsági csoport toborzása és vezetőként a csoport kísérése a zarándoktáborban,

·         a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, az MSZKI és a Viator Egyesület együttműködésében  megvalósuló Zarándoktábor-vezető képzés tábor megkezdéséig való sikeres elvégzése,

·         írásos plébánosi, lelkészi ajánlás a Zarándoktábor csoportvezetői szolgálatára (ezt a dokumentumot a képzésjelentkezéshez kell feltölteni).

Csoportkísérők felé elvárás:

·         A zarándoktáborban a csoportvezető munkáját kísérőként segíti.

Ajánljuk a zarándoklatot:

·              iskolai és plébániai hittancsoportoknak,

·              keresztény iskolai közösségeknek, osztályoknak, csoportoknak,

·              egyházi közösségeknek, plébániai ifjúsági csoportoknak,

·              cserkészeknek, regnumosoknak, más hitéleten alapuló keresztény ifjúsági közösségeknek, zarándokközösségeknek.

Hol lehet jelentkezni?

A honlapon való regisztráció után a zarandoktabor.hu oldalon. 

Mikor lehet jelentkezni?

Jelentkezési időszak: 2024. január 15. 20.00 órától - 2024. április 30.  

Mik a jelentkezés feltételei?

Felső tagozatos, középiskolás vagy felsőoktatási intézményben tanuló diákok csoportja jelentkezhet az alábbi feltételek szerint:

·         A csoportot a táborvezető regisztrálja a honlapon. Egy személy legfeljebb 3 csoportot regisztrálhat.  

·        A zarándoktáborban résztvevő gyermekek rendelkeznek a szülő/törvényes képviselő által aláírt adatvédelmi és egészségügyi nyilatkozattal. (Az aláírt nyilatkozatokat a táborvezető köteles összegyűjteni és a táborozás elején a Zarándoktábor útfelelősének átadni. A nyilatkozatok nem lehetnek korábbiak a táborozás megkezdését megelőző négy napnál!)

·         Minden csoportban kell lennie legalább egy „zarándoktábor-vezető” tanúsítvánnyal rendelkező vezetőnek. A táborra jelentkezhet olyan vezető is, aki még nem vett részt képzésen, azzal a feltétellel, hogy ő és csoportja jelentkezése akkor válik véglegessé és érvényessé, ha legalább a csoport egyik vezetője a képzést a tábor kezdete előtt sikeresen elvégzi. 18 és 23 év közötti képzett vezető csak akkor vezethet csoportot zarándoktáborban, ha van mellette egy 23 évnél idősebb, tapasztaltabb vezetőtárs. 

·         A csoport minimális létszáma 15 diák és 2 felnőtt, maximális létszáma 30 diák és 4 felnőtt. A csoport maximális létszáma szállások függvényében útvonalanként 34 főnél kevesebb is lehet.  

A jelentkezéseket a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája a jelentkezés sorrendjében fogadja és rögzíti.

Hogyan lehet jelentkezni?

A zarándoktáborokra a táborvezető tud jelentkezni a honlapon keresztül, az alábbi lépéseket követve:

1.      Regisztráció a www.zarandoktabor.hu oldalon
2.       Bejelentkezés
3.       Útvonal kiválasztása
4.   Szabad indulási dátum foglalása az adott útvonalon

A jelentkezést követően a jelentkező a jelentkezésről automatikus üzenetet kap ill. munkatársaink e-mailben felveszik a kapcsolatot a csoportvezetővel. 
A táborvezető a táborszervezés adminisztratív jellegű lépéseiről (pl. tábordíj-befizetés határideje, csoport adatainak leadása stb.) üzenetet kap. 
Jelentkezését törölni vagy módosítani a honlapon, a felhasználói fiókjába belépve (Profil) tudja.

Mi a teendő, ha az a táboridőpont, mely a táborvezetőnek és csoportjának megfelelő lenne, már foglalt?

Ha valaki a táborjelentkezéseknél esetleg lemaradna a számára kedvező táboridőpontokról, akkor egy jelentkezési űrlap kitöltésével kerülhet a várólistára, s jelezheti, mely útvonalon mely időpontok lennének számára megfelelőek. Ha a megjelölt időpontok közül felszabadul valamelyik - amire sokszor van példa -, jelentkezési sorrendben értesítjük a táborvezetőket.  

Hogyan lehet valaki zarándokvezető?

A Zarándoktábor leendő vezetői számára Zarándoktábor-vezető képzést szervezünk, mely bevezetést nyújt a zarándoklás elméleti hátterébe és a zarándoklatvezetés gyakorlatába. A képzés hossza 4 nap. A legközelebbi háromnapos online elméleti képzés 2024. február 23-24-én és március 2-án lesz, a hozzá kapcsolódó egynapos terepgyakorlatot pedig március, április, május, június hónapokban előre megadott hétvégi napokon lehet elvégezni.  
Jelentkezés a képzésre
 

Hány fős csoportok jelentkezhetnek?

A csoport minimális létszáma 15 diák és 2 felnőtt, maximális létszáma 30 diák és 4 felnőtt. A zarándoklat során nagyon jelentős szerepe van a csendes, meghitt légkörnek és a személyes, őszinte megosztásoknak kiscsoportban. Ezeket leginkább kis létszám esetén lehet megvalósítani, ezért a zarándoktáborokban a 17-25 fős csoportlétszámot tartjuk ideálisnak 2-3 fő vezetővel. Így a csoport mozgatása, egybentartása, és a lelki programok megvalósítása könnyebb hosszabb napi távok megtétele esetén is.

Hány kísérővel indulhatnak a csoportok?

Kísérők 18. életévüket betöltött személyek lehetnek, az alábbi, kötelezően meghatározott létszámban:

·              15-19 gyermek esetén: 2 fő kísérő;

·              20-29 gyermek esetén: 3 fő kísérő;

·              30 gyermek esetén: 4 fő kísérő; 

A fenti meghatározott létszámban a kísérőknek nem kell részvételi díjat fizetniük. A kísérők közül legalább egy főnek olyan zarándoktábor-vezetőnek kell lennie, aki a tábor megkezdéséig a Zarándoktábor-vezető képzésen tanúsítványt szerzett. A tábor vezetői és kísérői közül csak azt illeti meg a vezetőknek járó táborvezetői díjazás, aki a Zarándoktábor-vezető képzést sikeresen elvégezte. 30 gyermek esetén a 4 fő kísérőből max. 3 kaphat díjazást. 

Egy csoportnak a kísérőkön felül is lehetnek felnőtt tagjai, de a csoport egészét tekintve – a kísérőket is beleértve – a felnőttek száma nem lehet több a gyerekek számánál, s a csoport diáklétszámának el kell érnie a minimális létszámot, azaz 15 főt.  A kísérőkre vonatkozó részvételi díj-mentesség és a képzett zarándokvezetőknek kínált táborvezetői díj a kísérőkön felüli felnőtt résztvevőkre nem vonatkozik: ők olyan számban, mint ahány kötelezően előírt kísérő szükséges, diák részvételi díjat (46000 Ft/fő) fizetnek, az ezen a számon felüli felnőttek 73000 Ft/fő emelt részvételi díjat fizetnek. (Példa: ha egy 15 diákból álló csoportunk van, akkor 2 felnőtt kísérő kötelező, így még plusz 2 felnőtt résztvevő jöhet 46000 Ft/fő áron, a további felnőttek emelt díjat fizetnek.) 

Összefoglalva a kedvezmények

MAX. csoportlétszám 34 fő

 • 15-19 gyermek esetén: 2 fő kísérő kötelező + 2 fő felnőtt jöhet diákáron, ezen a 4 főn felüli felnőttek emelt díjat fizetnek
 • 20-27 gyermek esetén: 3 fő kísérő kötelező + 3 fő felnőtt jöhet diákáron, ezen a 6 főn felüli felnőttek emelt díjat fizetnek 
 • 28-29 gyermek esetén: 3 fő kísérő kötelező + extra kedvezményként 1 fő felnőtt jöhet ingyenesen +1 vagy 2 felnőtt jöhet diákáron
 • 30 gyermek esetén: 4 fő kísérő kötelező (max. 3 kaphat díjazást+1 fő jöhet ingyenesen)
Miért éri meg a pedagógusoknak zarándoktábort szervezni?

A Zarándoktáborban résztvevő csoportvezetők és -kísérők (a felhívás alapján meghatározott számban) mentesülnek a részvételi díj fizetése alól, a képzett zarándoktábor-vezetők ezen felül bruttó 130 000 forint táborvezetési díjra jogosultak.

A Zarándoktábor program egyben a legtöbb szervezési feladatot is átvállalja a csoportvezető és kísérő pedagógusoktól, hiszen kialakított útvonalat, kidolgozott lelki programot, szállást és teljes ellátást biztosít a táborozás során.

A Zarándoktábor támogatja és segíti a diákokkal való lelki foglalkozást és a közösségépítést, kiegészíti és elmélyíti a hittanórákon szerzett ismereteket.  A zarándoklat személyes tapasztalat és hitélmény útján segíti a fiatalok testi-lelki-szellemi fejlődését a következő területeken:

HIT ÉS ERKÖLCS

 • erősíti keresztény hitüket, jövőbe vetett reményüket, egymás, önmaguk és Isten iránti szeretetüket,
 • segíti személyes válaszadásukat az élet alapvető kérdéseire,
 • segít különbséget tenni jó és rossz, a fontos és a kevésbé fontos, az értékes és az értéktelen között, s ezáltal segíti az életben való eligazodást és boldogulást,
 • megismerteti őket a keresztény zarándoklás hagyományával, a szent helyek történetével,

DÖNTÉSEK ÉS CÉLOK

 • segítséget ad személyes döntéseik meghozatalához, céljaik meghatározásához,

ÖNISMERET

 • saját határaik megismerése és a közösséghez tartozás tapasztalata által támogatja a önismeret és az énkép fejlődését,

FIZIKAI PRÓBATÉTELEK     

 • a fizikai kihívások leküzdése által fejleszti az akaratot és a kitartást,
 • szembesít azzal, hogy a szenvedés életünk velejárója, s elgondolkodtat arról, mi a szenvedés értelme az életünkben,

REFLEXIÓ

 • segíti a benne zajló folyamatok felismerését, pontos megfogalmazását,
 • a érzékszervek tudatosabb és kifinomultabb használata révén fejleszti a külső-belső észlelést, a útbaigazító jelek felismerését,

KÖZÖSSÉG

 • nyitottá teszi a fiatalokat valódi (álarc nélküli) önmaguk és mások felé,
 • megtanít segítséget elfogadni és segítséget nyújtani,
 • segíti a fiatalokat abban, hogy félelmüket és gátlásaikat legyőzve merjék megfogalmazni véleményüket, bátran megosszák élményeiket, gondolataikat,
 • nyitottá tesz mások meghallgatására, elfogadására. a másokkal való párbeszédre, mások szükségleteinek felismerésére.
Mennyibe kerül az egyhetes zarándoktábor?

A zarándoktábor részvételi díja 46000 Ft/fő. 

Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 50 %-os kedvezményben részesülnek. Erre a kedvezményre a táborvezető nyilatkozata alapján jogosultak. 

A zarándoktáborban kísérőként résztvevő csoportvezetők és -kísérők (a felhívás alapján meghatározott számban) mentesülnek a részvételi díj fizetése alól.

A kísérőkre vonatkozó részvételi díj-mentesség és a képzett zarándokvezetőknek kínált táborvezetői díj a kísérőkön felüli felnőtt résztvevőkre nem vonatkozik: ők olyan számban, mint ahány kötelezően előírt kísérő szükséges, diák részvételi díjat (46000 Ft/fő) fizetnek, az ezen a számon felüli felnőttek 73000 Ft/fő emelt részvételi díjat fizetnek. (Példa: ha egy 15 diákból álló csoportunk van, akkor 2 felnőtt kísérő kötelező, így még plusz 2 felnőtt résztvevő jöhet 46000 Ft/fő áron, a további felnőttek emelt díjat fizetnek.)

Hogyan kell a részvételi díjat befizetni?

A részvételi díj csoportos befizetéséről a csoportvezetőnek kell gondoskodnia. A befizetés minden esetben átutalással történik a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodájának (MSZKI) 10700598-71004781-51200002 számú bankszámlaszámára. A közlemény rovatban a nevet és a csoport indulási dátumát fel kell tüntetni.

A részvételi díjat két részletben kell befizetni:

·         Az időpontfoglalástól számított 14 napon belül 150000 Ft előleget ("lemondási díjat") kell fizetni. Az előleg összege a csoport létszámától független. Ezt az összeget a tábor lemondása esetén csak vis maior helyzetben térítjük vissza. Határidőre történő fizetés hiányában a jelentkezés elfogadásáról, annak utólagos elutasításáról a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája saját belátása szerint dönt. Amennyiben az időpontfoglalás csak április 16. után történik meg, az előleg befizetésére már nem áll rendelkezésre 14 nap, ez esetben az előleget legkésőbb április 30-ig be kell fizetni. 

·         A részvételi díjak fennmaradó összegét legkésőbb 2024. május 15-ig kell befizetni. (A fennmaradó összeg megállapításakor a teljes részvételi díjból vonódik le az előlegként befizetett összeg. Példa: 15 gyermek és 2 kísérő esetén az előleg 150000 Ft, míg a fennmaradó összeg 540000 Ft, hiszen a teljes részvételi díj 15*46000 Ft=690000 Ft.) 

 • Amennyiben ezen időpontig a csoportra vonatkozó részvételi díj hiánytalan összege nem kerül jóváírásra a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája számláján, az a Csoport valamint a tagjai részéről történő elállásnak (a részvétel lemondásának) minősül, amely esetben a Csoport valamint tagjai az általuk befizetett lemondási díjat elvesztik, és arra a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája válik jogosulttá.
Mit tartalmaz a részvételi díj?

·         Szállást 6 éjszakára egyszerű zarándokszálláson, mely lehet gyermek- és ifjúsági táborhely, iskolai tornaterem, egyházi szálláshely, plébánia, matracszállás vagy kiépített sátortábor saját hálózsákhasználattal.

·         A megérkezés napján vacsorától a hazautazás napján ebédig napi háromszori étkezést, amiből egy meleg étkezés.

·         Kezdőcsomagot, amely tartalmaz fejenként egy zarándokfüzetet, egy zarándoktáboros pólót és egy kitűzőt, valamint csoportonként egy elsősegélycsomagot, amit a csoport útközben használhat, majd az út végén lead. 

·         A csomagok szállítását a táborhelyek között azokon a napokon, amelyeken az egyes útvonalaknál csomagszállítást biztosítunk. (A zarándoktáborban pedagógiai és lelki szempontból azt javasoljuk, hogy mindenki vigye a saját hátizsákját. Három útvonalunkon lesz minimum egy CSOMAGSZÁLLÍTÁS-MENTES NAP!).  

·       Az útvonal végigjárása után fejenként egy kitűzőt.

A részvételi díj nem tartalmazza a zarándoktábor kiinduló pontjára történő odautazás és a záró pontról való hazautazás költségét!

Milyen utazási kedvezményt vehet igénybe a csoport a zarándoktáborba és onnan haza történő utazásnál?

Az utazási kedvezmény a zarándoktáborokba utazó diákok esetén változott a 2022-os és 2023-os kedvezményekhez képest, mert az építési és közlekedési miniszter döntése értelmében 2024. március 1-tól megszűntek a különböző kedvezmények, csak az 50% és 100%-os kedvezmény maradt. Ennek értelmében az eddig 90%-os vándortáboros kedvezményre a továbbiakban nincs lehetőség, viszont

 • a 14 év alattiak március 1-jét követően ingyenesen utaznak,
 • 14-25 év közöttiek pedig az országbérletet kedvezményesen, egységesen 1890 Ft-ért vehetik igénybe. Ennél drágább tehát biztosan nem lesz a vándortáborokba való utazás a 14 év feletti diákok számára sem. 
Hová fordulhatok a kérdéseimmel?

Felmerülő kérdésekre örömmel válaszolunk az info@zarandoktabor.hu e-mail címen ill. az alábbi menüpontban lévő elérhetőségeken:

Zarándoktábor | Elérhetőségek

Jó készülődést kíván a zarándoklatra:

a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája