Loading...

Jelentkezési felhívás


Mi a Vándortábor Program célja? A Vándortábor Program célja a természetjárás és a sport, valamint az azon keresztül megvalósuló egészség- és környezettudatos életmód támogatása a felső tagozatos és középiskolás fiatalok körében. Kiemelt cél továbbá a vándortáborokat szervező pedagógusok ösztönzése, segítése, továbbképzés szervezése számukra, a nyári táboroztatási időszakban végzett nevelő munka anyagi elismerése. A Vándortábor Program gyalogosan, vízen vagy kerékpáron bejárható útvonalakat kínál, amelyek teljesítése során a diákok megismerkednek az adott térség természeti és kulturális értékeivel, és életre szóló közösségi élményben lehet részük. A Vándortábor Program egészével a www.vandortabor.hu oldalon keresztül ismerkedhetnek meg.

Mi a Zarándoktábor célja?

A Zarándoktábor célja, hogy a fiatalok a zarándoklás testet-lelket megújító élményén keresztül közelebb kerüljenek Istenhez, valódi önmagukhoz és embertársaikhoz. A természet szépsége és csendje, az imádság és lelki elmélyülés, valamint az egymással való találkozás által tapasztalják meg Isten jelenlétét és gondviselését az életükben. A fizikai akadályok, nehézségek, saját korlátaik legyőzése felkészítse a fiatalokat arra, hogy az élet kihívásai között bátran megállják a helyüket, céltudatosan és bizalommal induljanak a jövőbe, s homo viatorként, azaz útonlévő emberként járják tovább az élet zarándokútját, akik tudják, hogy földi életükben személyes küldetésük van.

Miről szól a Zarándoktábor?

A Zarándoktábor egyhetes, 6 éjszakás közösségi gyalogos zarándoklat, amelyen az utat a csoport tagjai együtt haladva teszik meg.

A zarándoklaton a résztvevők külső útjuk mellett belső utat is járnak. A zarándoklat lelki ívét a zarándokút által érintett szent helyek, s az útvonalra kidolgozott lelki program adja. A program nem kész válaszokat kíván adni a fiatalokat és a keresztény embert foglalkoztató kérdésekre, hanem első sorban olyan támpontokat, melyek segítik az elmélyülést, továbbgondolkodásra és személyes válaszadásra ösztönöznek.

A zarándoklat első napján a kiindulópontra való megérkezésen túl a zarándoklatra való testi-lelki ráhangolódásé a főszerep. A középső 5 napjára 15 és 25 km közötti napi távokat tervezünk. Az utolsó éjszakát a csoport már Pannonhalmán tölti, hogy legyen idő a megérkezésre, a szent helyen való elidőzésre, az élmények feldolgozására, s a hazautazásra is.

Ki szervezi a Zarándoktábort?

A Zarándoktábor szervezését a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája koordinálja, s az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztosi Iroda támogatja .A Zarándoktábor program az Aktív Magyarországért felelős Kormánybiztosság által indított Vándortábor program keretein belül valósul meg.

A Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája összefogja, képviseli, segíti a magyarországi rendeket és azok együttműködését szociális, közoktatási, hivatásgondozási, gazdasági, lelkigyakorlatos és képzési területeken. (További részletek: www.szerzetesek.hu)

Mikor zajlanak a zarándoklatok?

Az első egyhetes turnus 2020. június 18-én, csütörtökön indul. Ezt követően júl. 31-ig minden héten hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken indulhatnak csoportok a Tihany-Pannonhalma útvonalon. A járványügyi helyzetre való tekintettel fenntartjuk annak lehetőségét is, hogy a program projektvezetőjével (Virág Benedek projektvezeto@zarandoktabor.hu +36 20 445 5327) való külön egyeztetés mellett a meghirdetett turnusoktól eltérő indulási időpontban indulhassanak csoportok a nyári időszakban (június, július, augusztus).  

 

Milyen útvonalon lehet zarándokolni?

A Zarándoktábor útvonala Tihanytól Pannonhalmáig vezet. A Zarándoktábor jelzett túra- ill zarándokútvonalakon halad, a csoportok várhatóan egy hét alatt kb. 110 kilométert tesznek meg, a napi táv a zarándoklat középső 5 napján 15 és 25 km között lesz. Tihany és Pannonhalma között már sok éves hagyománya van a közösségi ill. egyéni zarándoklatoknak.  A Zarándoktábor idei próbaútvonalát a már működő csoportos zarándoklatok (Barátok Útja, Szent Benedek zarándoklat) ill. a térségben vezető kijelölt turista- és zarándokutak (Szent Jakab zarándokút) nyomvonalának tanulmányozása és a zarándokutakat szervező közösségekkel való konzultáció és tapasztalatcsere után jelöltük ki.

Az útvonal bencés érintettségű, hiszen a Tihanyi Bencés Apátságtól indul, majd a bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor érintésével ér a Pannonhalmi Bencés Főapátsághoz, mely 996-os alapításától kezdve folyamatosan bencés monostorként működik, s Magyarország egyik kiemelkedő történelmi, egyházi és kulturális központja. Az apátság bazilikája Szent Márton, Magyarország védőszentjének tiszteletére van felszentelve. Az út túlnyomó részt a Szent Jakab út vonalvezetését követi,  Tihanyból Aszófő, Örvényes, Vászoly, Vöröstó, Nagyvázsony, Úrkút, Városlőd, Bakonybél, Fenyőfő, Bakonyszentlászló, Gic és Ravazd érintésével vezet Pannonhalmára. 

Kik jelentkezhetnek a Zarándoktáborokra?

Felső tagozatos és középiskolás diákok (7-12. évfolyam) csoportjai a következő intézmények, személyek szervezésében az alábbi feltételek szerint:

Célcsoport:

12-18 éves fiatalok, akik alapvető keresztény hittani ismeretekkel már rendelkeznek, s vallásukat gyakorolják, fizikailag terhelhetők, s önként és szabadon vállalják, hogy a zarándoklaton részt vesznek. (Az önkéntes alapú részvételt  különösen fontosnak tartjuk, hogy a lelki program sikeresen működhessen és a program elérje a célját.)

·         egyházi fenntartású iskolák tanulói

·         alapfokú és középfokú köznevelési intézmények (beleértve az önkormányzati és alapítványi fenntartású intézményeket is), szakképző intézmények keresztény hittanra járó tanulói

·         plébániai, egyházközségi hittancsoportok, keresztény közösségek tagjai

Csoportvezető:

keresztény hitében jártas és elkötelezett, vallását rendszeresen gyakorló, fizikai terhelést (akár napi 25 km gyaloglást terepen) bíró egészséges felnőtt,

·         pedagógus

·         hitoktató (plébániai, iskolai)

·         egyéb keresztény közösségek vezetői (pl.: plébános, cserkészvezető, regnumi vezető, zarándokvezető)

o   aki a fenti kiírásnak megfelelő ifjúsági csoportot toboroz, s a csoportot a Zarándoktáborban vezetőként kíséri.

o   aki vállalja, hogy a programon való részvétel feltételeként a Zarándoktábor Zarándoktábor-vezető képzését 2020. tavaszán elvégzi (időpont: máj.22-23-24. és jún. 13.),

o   akit plébánosa, lelkésze írásban a Zarándoktábor csoportvezetői szolgálatára ajánl (plébánosi, lelkészi ajánlás)

Csoportkísérő:

keresztény hitében jártas és elkötelezett, vallását rendszeresen gyakorló, fizikai terhelést (akár napi 25 km gyaloglást terepen) bíró egészséges felnőtt,

·         pedagógus

·         hitoktató (plébániai, iskolai)

·         egyéb keresztény közösségek vezetői (pl.: plébános, cserkészvezető, regnumi vezető, zarándokvezető)

·         aki a Zarándoktáborban a csoportvezető munkáját kísérőként segíti

Ajánljuk a zarándoklatot:

·              iskolai és plébániai hittancsoportoknak

·              keresztény iskolai közösségeknek, osztályoknak, csoportoknak

·              egyházi közösségeknek, plébániai ifjúsági csoportoknak

·              cserkészeknek, regnumosoknak, más hitéleten alapuló keresztény ifjúsági közösségeknek, zarándokközösségeknek

Hol lehet jelentkezni?

Jelentkezés a honlap online felületén keresztül lehetséges 2020. január 27-től május 30-ig. 

Mikor lehet jelentkezni?

A jelentkezési időszak 2020. január 27. 18:00-tól május 30-ig tart.

Mik a jelentkezés feltételei?

Felső tagozatos és középiskolás diákok csoportja jelentkezhet az alábbi feltételek szerint:

·         A zarándoktáborban résztvevő gyermekek rendelkeznek a szülő/törvényes képviselő által aláírt adatvédelmi és egészségügyi nyilatkozattal. (Az aláírt nyilatkozatokat a táborvezető köteles összegyűjteni és a táborozás elején a Zarándoktábor útfelelősének átadni. A nyilatkozatok nem lehetnek korábbiak a táborozás megkezdését megelőző négy napnál !)

·         Minden csoportban kell lennie legalább egy „Zarándoktábor-vezető” tanúsítvánnyal rendelkező vezetőnek. A táborra jelentkező vezetők és csoportjuk jelentkezése akkor válik véglegessé és érvényessé, ha a vezető a képzést sikeresen elvégzi.

·         A csoport minimális létszáma 8 diák és 1 felnőtt, maximális létszáma 36 diák és 4 felnőtt. 

A jelentkezéseket a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája a jelentkezés sorrendjében fogadja és rögzíti.

Egy személy legfeljebb 3 csoportot regisztrálhat.

Hogyan lehet jelentkezni?

A Zarándoktáborokra a csoportvezető tud jelentkezni a honlapon keresztül, az alábbi lépéseket követve:

1.       Regisztráció a www.zarandoktabor.hu oldalon

2.       Bejelentkezés

3.       Útvonal kiválasztása (idén csak egy útvonal indul)

4.       Szabad indulási dátum foglalása az adott útvonalon

5.       Csoport adatainak megadása

A jelentkezést követően munkatársaink emailben felveszik a kapcsolatot a csoport vezetőjével, aki felhasználói fiókjából tudja elvégezni a táborszervezés következő lépéseit.

Hogyan lehet valaki zarándokvezető?

A Zarándoktábor leendő vezetői számára “Zarándoktábor-vezető” képzést szervezünk, mely bevezetést nyujt a zarándoklás elméleti hátterébe és a zarándoklatvezetés gyakorlatába. A képzés hossza 4 nap, időpontja május 22-23-24. (pé-szo-vas) és jún. 13. (szombat).  

Hány fős csoportok jelentkezhetnek?

A csoport minimális létszáma 8 diák és 1 felnőtt, maximális létszáma 36 diák és 4 felnőtt. A zarándoklat során nagyon jelentős szerepe van a csendes, meghitt légkörnek és a személyes, őszinte megosztásoknak kiscsoportban. Ezeket leginkább kis létszám esetén lehet megvalósítani, ezért a Zarándok táborban a 10-25 fős csoportlétszámot tartjuk ideálisnak 2-3 fő vezetővel. Így a csoport mozgatása, egybentartása, s a lelki programok megvalósítása könnyebb hosszabb napi távok megtétele esetén is. Nagyobb létszám esetén mindenképp azt javasoljuk, hogy a lelki programot több kisebb 10-12 fős alcsoportban végezzék.

Hány kísérővel indulhatnak a csoportok?

Kísérők 18. életévüket betöltött személyek lehetnek, az alábbi, kötelezően meghatározott létszámban:

  ·              8-10 gyermek esetén: 1 fő kísérő;

·              11-20 gyermek esetén: 2 fő kísérő;

·              21-30 gyermek esetén: 3 fő kísérő;

·              31-36 gyermek esetén: 4 fő kísérő.

A fenti meghatározott létszámban (minden 10 gyermek után 1 fő) a kísérőknek nem kell részvételi díjat fizetniük.A kísérők közül legalább egy főnek olyan Zarándoktábor-vezetőnek  kell lennie, aki a tábor megkezdéséig a Zarándoktábor-vezető képzésén tanúsítványt szerzett. A tábor vezetői és kísérői közül csak azt illeti meg a vezetőknek járó táborvezetői díjazás, aki  a Zarándoktábor-vezető képzést sikeresen elvégezte.

Egy csoportnak a kísérőkön felül is lehetnek felnőtt tagjai, de a csoport egészét tekintve – a kísérőket is beleértve – nem haladhatja meg a felnőttek száma a résztvevő diákok számát. A kísérőkre vonatkozó részvételidíj-mentesség és a képzett zarándokvezetőknek kínált táborvezetői díj a kísérőkön felüli felnőtt résztvevőkre nem vonatkozik.

Miért éri meg a pedagógusoknak Zarándoktábort szervezni?

A Zarándoktáborban résztvevő csoportvezetők és -kísérők (a felhívás alapján meghatározott számban) mentesülnek a részvételi díj fizetése alól, a képzett Zarándoktábor-vezetők ezen felül bruttó 100 000 forint táborvezetési díjra jogosultak.

A Zarándoktábor program egyben a legtöbb szervezési feladatot is átvállalja a csoportvezető és kísérő pedagógusoktól, hiszen kialakított útvonalat, kidolgozott lelki programot, szállást és teljes ellátást biztosít a táborozás során.

A Zarándoktábor támogatja és segíti a diákokkal való lelki foglalkozást és a közösségépítést, kiegészíti és elmélyíti a hittanórákon szerzett ismereteket.  A zarándoklat személyes tapasztalat és hitélmény útján segíti a fiatalok testi-lelki-szellemi fejlődését a következő területeken:

HIT ÉS ERKÖLCS

 • erősíti keresztény hitüket, jövőbe vetett reményüket, egymás, önmaguk és Isten iránti szeretetüket
 • segíti személyes válaszadásukat az élet alapvető kérdéseire
 • segít különbséget tenni jó és rossz, a fontos és a kevésbé fontos, az értékes és az értéktelen között, s ezáltal segíti az életben való eligazodást és boldogulást
 • megismerteti őket a keresztény zarándoklás hagyományával, a szent helyek történetével

DÖNTÉSEK ÉS CÉLOK

 • segítséget ad személyes döntéseik meghozatalához, céljaik meghatározásához

ÖNISMERET

 • saját határaik megismerése és a közösséghez tartozás tapasztalata által támogatja a önismeret és az énkép fejlődését

 FIZIKAI PRÓBATÉTELEK     

 • a fizikai kihívások leküzdése által fejleszti az akaratot és a kitartást
 • szembesít azzal, hogy a szenvedés életünk velejárója, s elgondolkodtat arról, mi a szenvedés értelme az életünkben

REFLEXIÓ

 • segíti a benne zajló folyamatok felismerését, pontos megfogalmazását
 • a érzékszervek tudatosabb és kifinomultabb használata révén fejleszti a külső-belső észlelést, a útbaigazító jelek felismerését

KÖZÖSSÉG

 • nyitottá teszi a fiatalokat valódi (álarc nélküli) önmaguk és mások felé
 • megtanít segítséget elfogadni és segítséget nyújtani
 • segíti a fiatalokat abban, hogy félelmüket és gátlásaikat legyőzve merjék megfogalmazni véleményüket, bátran megosszák élményeiket, gondolataikat
 • nyitottá tesz mások meghallgatására, elfogadására. a másokkal való párbeszédre, mások szükségleteinek felismerésére
Mennyibe kerül az egy hetes Zarándoktábor?

A Zarándoktábor részvételi díja 28 000 Ft/fő.

A Zarándoktáborban kísérőként résztvevő csoportvezetők és -kísérők (a felhívás alapján meghatározott számban) mentesülnek a részvételi díj fizetése alól.

Hogyan kell a részvételi díjat befizetni?

A részvételi díj csoportos befizetéséről a csoportvezetőnek kell gondoskodnia. A befizetés minden esetben átutalással történik a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodájának (MSZKI) 10700598-71004781-51200002 számú bankszámlaszámára. A közlemény rovatban a nevet és a csoport indulási dátumát fel kell tüntetni.

A részvételi díjat két részletben kell befizetni:

·         Az időpontfoglalástól számított 15 napon belül, legkésőbb június 15-ig 100 000 Ft előleget kell fizetni. (Az előleg összege csoport létszámától független.)

·         A részvételi díjak fennmaradó összegét a tábor indulása előtt legalább 15 nappal, de legkésőbb június 20-ig kell befizetni. (A fennmaradó összeg megállapításakor a teljes részvételi díjból vonódik le az előlegként befizetett összeg. Példa: 15 gyermek és 2 kísérő esetén az előleg 100 000 Ft, míg a fennmaradó összeg 320 000 Ft, hiszen a teljes részvételi díj 15*28000 Ft=420000 Ft.)

Mit tartalmaz a részvételi díj?

·         Szállás 6 éjszakára egyszerű zarándokszálláson, mely lehet gyermek- és ifjúsági táborhely, iskolai tornaterem, egyházi szálláshely, plébánia, matracszállás vagy kiépített sátortábor saját hálózsák- és esetenként laticelhasználattal.

·         A megérkezés napján vacsorától a hazautazás napján ebédig napi háromszori étkezés, amiből egy meleg étkezés.

·         Kezdőcsomag, amely tartalmazza a zarándokfüzetet (információs anyag a zarándokútvonalról és lelki program).

·         Szükség ill. külön kérés esetén a csomagok szállítását a táborhelyek között. (A zarándoktáborban pedagógiai és lelki szempontból azt javasoljuk, hogy mindenki vigye a saját hátizsákját.)

A részvételi díj nem tartalmazza a zarándoktábor kiinduló pontjára történő odautazás és a záró pontról való hazautazás költségét!

 

Hová fordulhatok a kérdéseimmel?

Részletes információk olvashatók a www.zarandoktabor.hu oldalon.

További esetleges kérdéseikre készséggel válaszolunk az info@zarandoktabor.hu e-mail címen.

Jó készülődést kíván a zarándoklatra:

a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája