Loading...

Jelentkezési felhívás


Mi a Vándortábor Program célja? A Vándortábor Program célja a természetjárás, a sport, valamint az azon keresztül megvalósuló egészség- és környezettudatos életmód támogatása a felső tagozatos és középiskolás fiatalok körében. Kiemelt célja továbbá a vándortáborokat szervező pedagógusok továbbképzése ösztönzése és a nyári táboroztatási időszakban végzett nevelőmunka anyagi elismerése. A Vándortábor Program többi táborával a www.vandortabor.hu oldalon keresztül ismerkedhetnek meg.

Mi a Zarándoktábor célja?

A Zarándoktábor célja, hogy a fiatalok a zarándoklás testet-lelket megújító élményén keresztül közelebb kerüljenek Istenhez, valódi önmagukhoz és embertársaikhoz. A természet szépsége és csendje, az imádság és lelki elmélyülés, valamint az egymással való találkozás által tapasztalják meg Isten jelenlétét és gondviselését az életükben. A fizikai akadályok, nehézségek, saját korlátaik legyőzése felkészíti a fiatalokat arra, hogy az élet kihívásai között bátran megállják a helyüket, céltudatosan és bizalommal induljanak a jövőbe, s homo viatorként, azaz útonlévő emberként járják tovább az élet zarándokútját, tudva, hogy földi életükben személyes küldetésük van.

Miről szól a Zarándoktábor?

A Zarándoktábor egyhetes, 6 éjszakás közösségi gyalogos zarándoklat, amelyen az utat a csoport tagjai együtt haladva teszik meg összesen kb. 100 km-en, napi 15-26 km-es szakaszokat megtéve.

A zarándoklaton a résztvevők külső és belső utat is bejárnak. A zarándoklat lelki ívét a zarándokút által érintett szent helyek, s az útvonalra kidolgozott lelki program adja. A program nem kész válaszokat ad, hanem támpontokat, melyek segítik az elmélyülést, tovább gondolkodásra és személyes válaszadásra ösztönöznek.

Ki szervezi a Zarándoktábort?

A Zarándoktábor szervezését a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája koordinálja, az Aktív Magyarországért felelős Kormánybiztosság támogatásával és az általuk indított Vándortábor program keretein belül valósul meg.

A Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája összefogja, képviseli, segíti a magyarországi rendeket és azok együttműködését szociális, közoktatási, hivatásgondozási, gazdasági, lelkigyakorlatos és képzési területeken. (További részletek: www.szerzetesek.hu)

Mikor zajlanak a zarándoklatok?

2021. június 15. és 2021. augusztus 15. között lesz meghirdetve három útvonalon összesen 50 csoport időpont.

Milyen útvonalon lehet zarándokolni?

A Zarándoktábor útvonalai:

1.) Tihany – Vöröstó – Városlőd – Bakonybél – Bakonyszentlászló – Pannonhalma

2.) Tata – Vértestolna – Péliföldszentkereszt –Kesztölc – Esztergom – Márianosztra

3.) Márianosztra – Nógrád – Patak – Szügy – Szécsény – Mátraverebély- Szentkút

Részletek hamarosan.

Kik jelentkezhetnek a Zarándoktáborokra?

Felső tagozatos és középiskolás diákok (7-12. évfolyam) csoportjai a következő intézmények, személyek szervezésében az alábbi feltételek szerint:

Résztvevői célcsoport:

12-18 éves fiatalok, akik alapvető keresztény hittani ismeretekkel már rendelkeznek, s vallásukat gyakorolják, fizikailag terhelhetők, s önként és szabadon vállalják, hogy a zarándoklaton részt vesznek. (Az önkéntes alapú részvételt  különösen fontosnak tartjuk, hogy a lelki program sikeresen működhessen és a program elérje a célját.)

·         egyházi fenntartású iskolák tanulói

·         alapfokú és középfokú köznevelési intézmények (beleértve az önkormányzati és alapítványi fenntartású intézményeket is), szakképző intézmények keresztény hittanra járó tanulói

·         plébániai, egyházközségi hittancsoportok, keresztény közösségek tagjai

Csoportvezető és csoportkísérő

keresztény hitében jártas és elkötelezett, vallását rendszeresen gyakorló, fizikai terhelést (akár napi 25 km gyaloglást terepen) bíró egészséges felnőtt,

·         pedagógus

·         hitoktató (plébániai, iskolai)

·         egyéb keresztény közösségek vezetői (pl.: plébános, cserkészvezető, regnumi vezető, zarándokvezető)

csoportvezetők esetén elvárás:

·         fenti kiírásnak megfelelő ifjúsági csoport toborzása és vezetőként a csoport kísérése a Zarándoktáborban

·         végzett Zarándoktábor-vezető képzését vagy a tábor megkezdéséig elvégzi az MSZKI és a Viator Egyesület együttműködésében megvalósuló képzést;

·         írásos plébánosi, lelkészi ajánlással rendelkezik a Zarándoktábor csoportvezetői szolgálatára.

csoportkísérők felé elvárás:

·         Zarándoktáborban a csoportvezető munkáját kísérőként segíti

Ajánljuk a zarándoklatot:

·              iskolai és plébániai hittancsoportoknak

·              keresztény iskolai közösségeknek, osztályoknak, csoportoknak

·              egyházi közösségeknek, plébániai ifjúsági csoportoknak

·              cserkészeknek, regnumosoknak, más hitéleten alapuló keresztény ifjúsági közösségeknek, zarándokközösségeknek

Hol lehet jelentkezni?

Regisztráció után a zarandoktabor.hu oldalon. 

Mikor lehet jelentkezni?

A jelentkezési időszak 2021. január 25 reggel 6 órától.

Mik a jelentkezés feltételei?

Felső tagozatos és középiskolás diákok csoportja jelentkezhet az alábbi feltételek szerint:

·         A zarándoktáborban résztvevő gyermekek rendelkeznek a szülő/törvényes képviselő által aláírt adatvédelmi és egészségügyi nyilatkozattal. (Az aláírt nyilatkozatokat a táborvezető köteles összegyűjteni és a táborozás elején a Zarándoktábor útfelelősének átadni. A nyilatkozatok nem lehetnek korábbiak a táborozás megkezdését megelőző négy napnál !)

·         Minden csoportban kell lennie legalább egy „Zarándoktábor-vezető” tanúsítvánnyal rendelkező vezetőnek. A táborra jelentkező vezetők és csoportjuk jelentkezése akkor válik véglegessé és érvényessé, ha a vezető a képzést sikeresen elvégzi.

·         A csoport minimális létszáma 15 diák és 2 felnőtt, maximális létszáma 30 diák és 4 felnőtt. 

A jelentkezéseket a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája a jelentkezés sorrendjében fogadja és rögzíti.

Egy személy legfeljebb 3 csoportot regisztrálhat.

Hogyan lehet jelentkezni?

A Zarándoktáborokra a csoportvezető tud jelentkezni a honlapon keresztül, az alábbi lépéseket követve:

1.       Regisztráció a www.zarandoktabor.hu oldalon

2.       Bejelentkezés

3.       Útvonal kiválasztása

4.       Szabad indulási dátum foglalása az adott útvonalon

5.       Csoport adatainak megadása

A jelentkezést követően munkatársaink emailben felveszik a kapcsolatot a csoport vezetőjével, aki felhasználói fiókjából tudja elvégezni a táborszervezés következő lépéseit.

Hogyan lehet valaki zarándokvezető?

A Zarándoktábor leendő vezetői számára “Zarándoktábor-vezető” képzést szervezünk, mely bevezetést nyújt a zarándoklás elméleti hátterébe és a zarándoklatvezetés gyakorlatába. A képzés hossza 4 nap. Legközelebbi képzés 2021. februárjában lesz.  

Hány fős csoportok jelentkezhetnek?

A csoport minimális létszáma 15 diák és 2 felnőtt, maximális létszáma 30 diák és 4 felnőtt. A zarándoklat során nagyon jelentős szerepe van a csendes, meghitt légkörnek és a személyes, őszinte megosztásoknak kiscsoportban. Ezeket leginkább kis létszám esetén lehet megvalósítani, ezért a Zarándok táborban a 15-25 fős csoportlétszámot tartjuk ideálisnak 2-3 fő vezetővel. Így a csoport mozgatása, egybentartása, és a lelki programok megvalósítása könnyebb hosszabb napi távok megtétele esetén is.

Hány kísérővel indulhatnak a csoportok?

Kísérők 18. életévüket betöltött személyek lehetnek, az alábbi, kötelezően meghatározott létszámban:

·              15-19 gyermek esetén: 2 fő kísérő;

·              20-29 gyermek esetén: 3 fő kísérő;

·              30 gyermek esetén: 4 fő kísérő;

A fenti meghatározott létszámban (minden 10 gyermek után 1 fő) a kísérőknek nem kell részvételi díjat fizetniük. A kísérők közül legalább egy főnek olyan Zarándoktábor-vezetőnek  kell lennie, aki a tábor megkezdéséig a Zarándoktábor-vezető képzésén tanúsítványt szerzett. A tábor vezetői és kísérői közül csak azt illeti meg a vezetőknek járó táborvezetői díjazás, aki  a Zarándoktábor-vezető képzést sikeresen elvégezte.

Egy csoportnak a kísérőkön felül is lehetnek felnőtt tagjai, de a csoport egészét tekintve – a kísérőket is beleértve – nem haladhatja meg a felnőttek száma a résztvevő diákok számát. A kísérőkre vonatkozó részvételidíj-mentesség és a képzett zarándokvezetőknek kínált táborvezetői díj a kísérőkön felüli felnőtt résztvevőkre nem vonatkozik.

A létszámokhoz rendelt kísérőszámot meghaladó felnőtt részvételi díja a diákoknak meghirdetett díj kétszerese, azaz idén 56.000 Ft, azzal a kitétellel, hogy a csoport diáklétszáma eléri a minimális létszámot, vagyis minimum 15 főt.

 
Miért éri meg a pedagógusoknak Zarándoktábort szervezni?

A Zarándoktáborban résztvevő csoportvezetők és -kísérők (a felhívás alapján meghatározott számban) mentesülnek a részvételi díj fizetése alól, a képzett Zarándoktábor-vezetők ezen felül bruttó 100 000 forint táborvezetési díjra jogosultak.

A Zarándoktábor program egyben a legtöbb szervezési feladatot is átvállalja a csoportvezető és kísérő pedagógusoktól, hiszen kialakított útvonalat, kidolgozott lelki programot, szállást és teljes ellátást biztosít a táborozás során.

A Zarándoktábor támogatja és segíti a diákokkal való lelki foglalkozást és a közösségépítést, kiegészíti és elmélyíti a hittanórákon szerzett ismereteket.  A zarándoklat személyes tapasztalat és hitélmény útján segíti a fiatalok testi-lelki-szellemi fejlődését a következő területeken:

HIT ÉS ERKÖLCS

 • erősíti keresztény hitüket, jövőbe vetett reményüket, egymás, önmaguk és Isten iránti szeretetüket
 • segíti személyes válaszadásukat az élet alapvető kérdéseire
 • segít különbséget tenni jó és rossz, a fontos és a kevésbé fontos, az értékes és az értéktelen között, s ezáltal segíti az életben való eligazodást és boldogulást
 • megismerteti őket a keresztény zarándoklás hagyományával, a szent helyek történetével

DÖNTÉSEK ÉS CÉLOK

 • segítséget ad személyes döntéseik meghozatalához, céljaik meghatározásához

ÖNISMERET

 • saját határaik megismerése és a közösséghez tartozás tapasztalata által támogatja a önismeret és az énkép fejlődését

 FIZIKAI PRÓBATÉTELEK     

 • a fizikai kihívások leküzdése által fejleszti az akaratot és a kitartást
 • szembesít azzal, hogy a szenvedés életünk velejárója, s elgondolkodtat arról, mi a szenvedés értelme az életünkben

REFLEXIÓ

 • segíti a benne zajló folyamatok felismerését, pontos megfogalmazását
 • a érzékszervek tudatosabb és kifinomultabb használata révén fejleszti a külső-belső észlelést, a útbaigazító jelek felismerését

KÖZÖSSÉG

 • nyitottá teszi a fiatalokat valódi (álarc nélküli) önmaguk és mások felé
 • megtanít segítséget elfogadni és segítséget nyújtani
 • segíti a fiatalokat abban, hogy félelmüket és gátlásaikat legyőzve merjék megfogalmazni véleményüket, bátran megosszák élményeiket, gondolataikat
 • nyitottá tesz mások meghallgatására, elfogadására. a másokkal való párbeszédre, mások szükségleteinek felismerésére
Mennyibe kerül az egy hetes Zarándoktábor?

A Zarándoktábor részvételi díja 28 000 Ft/fő.

A Zarándoktáborban kísérőként résztvevő csoportvezetők és -kísérők (a felhívás alapján meghatározott számban) mentesülnek a részvételi díj fizetése alól.

A kísérőkre vonatkozó részvételi díj mentesség és a képzett pedagógusok táborvezetői díja a kísérőkön felüli felnőtt résztvevőkre nem vonatkozik. A létszámokhoz rendelt kísérőszámot meghaladó felnőtt részvételi díja a diákoknak meghirdetett díj kétszerese, azaz idén 56.000 Ft, azzal a kitétellel, hogy a csoport diáklétszáma eléri a minimális létszámot, vagyis minimum 15 főt.

 
Hogyan kell a részvételi díjat befizetni?

A részvételi díj csoportos befizetéséről a csoportvezetőnek kell gondoskodnia. A befizetés minden esetben átutalással történik a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodájának (MSZKI) 10700598-71004781-51200002 számú bankszámlaszámára. A közlemény rovatban a nevet és a csoport indulási dátumát fel kell tüntetni.

A részvételi díjat két részletben kell befizetni:

·         Az időpontfoglalástól számított 21 napon belül, 100 000 Ft előleget kell fizetni. (Az előleg összege csoport létszámától független.)

·         A részvételi díjak fennmaradó összegét legkésőbb 2021. május 31-ig kell befizetni. (A fennmaradó összeg megállapításakor a teljes részvételi díjból vonódik le az előlegként befizetett összeg. Példa: 15 gyermek és 2 kísérő esetén az előleg 100 000 Ft, míg a fennmaradó összeg 320 000 Ft, hiszen a teljes részvételi díj 15*28000 Ft=420000 Ft.)

Mit tartalmaz a részvételi díj?

·         Szállás 6 éjszakára egyszerű zarándokszálláson, mely lehet gyermek- és ifjúsági táborhely, iskolai tornaterem, egyházi szálláshely, plébánia, matracszállás vagy kiépített sátortábor saját hálózsák- és esetenként laticelhasználattal.

·         A megérkezés napján vacsorától a hazautazás napján ebédig napi háromszori étkezés, amiből egy meleg étkezés.

·         Kezdőcsomag, amely tartalmazza a zarándokfüzetet (információs anyag a zarándokútvonalról és lelki program).

·         Szükség ill. külön kérés esetén a csomagok szállítását a táborhelyek között. (A zarándoktáborban pedagógiai és lelki szempontból azt javasoljuk, hogy mindenki vigye a saját hátizsákját.)

A részvételi díj nem tartalmazza a zarándoktábor kiinduló pontjára történő odautazás és a záró pontról való hazautazás költségét!

 

Hová fordulhatok a kérdéseimmel?

Részletes információk olvashatók a www.zarandoktabor.hu oldalon.

További esetleges kérdéseikre készséggel válaszolunk az info@zarandoktabor.hu e-mail címen.

Jó készülődést kíván a zarándoklatra:

a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája