Loading...

Jelentkezési felhívás


Mi a Vándortábor Program célja? A Vándortábor Program célja a természetjárás, a sport, valamint az azon keresztül megvalósuló egészség- és környezettudatos életmód támogatása a felső tagozatos és középiskolás fiatalok körében. Kiemelt célja továbbá a vándortáborokat szervező pedagógusok továbbképzése ösztönzése és a nyári táboroztatási időszakban végzett nevelőmunka anyagi elismerése. A Vándortábor Program többi táborával a www.vandortabor.hu oldalon keresztül ismerkedhetnek meg.

Mi a Zarándoktábor célja?

A Zarándoktábor célja, hogy a fiatalok a zarándoklás testet-lelket megújító élményén keresztül közelebb kerüljenek Istenhez, valódi önmagukhoz és embertársaikhoz. A természet szépsége és csendje, az imádság és lelki elmélyülés, valamint az egymással való találkozás által tapasztalják meg Isten jelenlétét és gondviselését az életükben. A fizikai akadályok, nehézségek, saját korlátaik legyőzése felkészíti a fiatalokat arra, hogy az élet kihívásai között bátran megállják a helyüket, céltudatosan és bizalommal induljanak a jövőbe, s homo viatorként, azaz útonlévő emberként járják tovább az élet zarándokútját, tudva, hogy földi életükben személyes küldetésük van.

Miről szól a Zarándoktábor?

A Zarándoktábor egyhetes, 6 éjszakás közösségi gyalogos zarándoklat, amelyen az utat a csoport tagjai együtt haladva teszik meg. A zarándoktábor-útvonalak hossza 87-113 km között van, a  napi távok a zarándoklat középső 5 napján 14-26 km között, de átlagban útvonaltól függően napi 17-22 km között alakulnak.  

A zarándoklaton a résztvevők külső és belső utat is járnak. A zarándoklat lelki ívét a zarándokút által érintett szent helyek, s az útvonalra kidolgozott lelki program adja. A program nem kész válaszokat ad, hanem támpontokat, melyek segítik az elmélyülést, tovább gondolkodásra és személyes válaszadásra ösztönöznek.

Ki szervezi a Zarándoktábort?

A Zarándoktábor szervezését a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája koordinálja. Az Aktív Magyarországért felelős Kormánybiztosság támogatásával és az általuk indított Vándortábor Program keretein belül valósul meg.

A Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája összefogja, képviseli, segíti a magyarországi rendeket és azok együttműködését szociális, közoktatási, hivatásgondozási, gazdasági, lelkigyakorlatos és képzési területeken. (További részletek: www.szerzetesek.hu)

Mikor zajlanak a zarándoklatok?

2023. június 16. és 2023. augusztus 20. között lesz meghirdetve négy útvonalon összesen 75 csoportidőpont.

Milyen útvonalon lehet zarándokolni?

A Zarándoktábor útvonalai:

1.) Tihany – Vöröstó – Városlőd – Bakonybél – Bakonyszentlászló – Pannonhalma >>>Tihany-Pannonhalma
2.) Tata – Vértestolna – Péliföldszentkereszt – Dorog – Pilisszentlélek – Esztergom >>>Tata-Esztergom

3.) Márianosztra – Nógrád – Horpács – Szügy – Szécsény – Mátraverebély-Szentkút >>>Márianosztra-Mátraverebély-Szentkút

4.) Marana Tha Ház (Mánfa) - Szászvár - Pécsvárad - Máriakéménd - Villány - Máriagyűd/Siklós >>>Marana Tha Ház (Mánfa) - Máriagyűd

Kik jelentkezhetnek a Zarándoktáborokra?

Felső tagozatos és középiskolás diákok (7-12. évfolyam, 0. évfolyamos középiskolák esetén 13. évfolyam) csoportjai a következő intézmények, személyek szervezésében az alábbi feltételek szerint:

Résztvevői célcsoport:

12-18 éves fiatalok (13. évf. esetén 19 éves), akik alapvető keresztény hittani ismeretekkel már rendelkeznek, s vallásukat gyakorolják, fizikailag terhelhetők, s önként és szabadon vállalják, hogy a zarándoklaton részt vesznek. (Az önkéntes alapú részvételt  különösen fontosnak tartjuk, hogy a lelki program sikeresen működhessen és a program elérje a célját.)

·        egyházi fenntartású iskolák tanulói, 

·       alapfokú és középfokú köznevelési intézmények (beleértve az önkormányzati és alapítványi fenntartású intézményeket is), szakképző intézmények keresztény hittanra járó tanulói, 

·     plébániai, egyházközségi hittancsoportok, keresztény közösségek tagjai.

Csoportvezető és csoportkísérő

Keresztény hitében jártas és elkötelezett, vallását rendszeresen gyakorló, fizikai terhelést (akár napi 26 km gyaloglást terepen) bíró egészséges felnőtt

·         pedagógus,

·         hitoktató (plébániai, iskolai),

·         egyéb keresztény közösségek vezetői (pl.: plébános, cserkészvezető, regnumi vezető, zarándokvezető).

Csoportvezetők esetén elvárás:

·         fenti kiírásnak megfelelő ifjúsági csoport toborzása és vezetőként a csoport kísérése a zarándoktáborban,

·         az MSZKI és a Viator Egyesület Zarándoktábor-vezető képzésének tábor megkezdéséig való sikeres elvégzése,

·         írásos plébánosi, lelkészi ajánlás a Zarándoktábor csoportvezetői szolgálatára (ezt a dokumentumot a képzésjelentkezéshez kell feltölteni).

Csoportkísérők felé elvárás:

·         A zarándoktáborban a csoportvezető munkáját kísérőként segíti.

Ajánljuk a zarándoklatot:

·              iskolai és plébániai hittancsoportoknak,

·              keresztény iskolai közösségeknek, osztályoknak, csoportoknak,

·              egyházi közösségeknek, plébániai ifjúsági csoportoknak,

·              cserkészeknek, regnumosoknak, más hitéleten alapuló keresztény ifjúsági közösségeknek, zarándokközösségeknek.

Hol lehet jelentkezni?

A honlapon való regisztráció után a zarandoktabor.hu oldalon. 

Mikor lehet jelentkezni?

Jelentkezési időszak: 2023. január 30. reggel 6 órától - 2023. április 30.  

Mik a jelentkezés feltételei?

Felső tagozatos és középiskolás diákok csoportja jelentkezhet az alábbi feltételek szerint:

·         A csoportot a táborvezető regisztrálja a honlapon. Egy személy legfeljebb 3 csoportot regisztrálhat.  

·        A zarándoktáborban résztvevő gyermekek rendelkeznek a szülő/törvényes képviselő által aláírt adatvédelmi és egészségügyi nyilatkozattal. (Az aláírt nyilatkozatokat a táborvezető köteles összegyűjteni és a táborozás elején a Zarándoktábor útfelelősének átadni. A nyilatkozatok nem lehetnek korábbiak a táborozás megkezdését megelőző négy napnál!)

·         Minden csoportban kell lennie legalább egy „zarándoktábor-vezető” tanúsítvánnyal rendelkező vezetőnek. A táborra jelentkezhet olyan vezető is, aki még nem vett részt képzésen, azzal a feltétellel, hogy ő és csoportja jelentkezése akkor válik véglegessé és érvényessé, ha legalább a csoport egyik vezetője a képzést a tábor kezdete előtt sikeresen elvégzi. 18 és 23 év közötti képzett vezető csak akkor vezethet csoportot zarándoktáborban, ha van mellette egy 23 évnél idősebb, tapasztaltabb vezetőtárs. 

·         A csoport minimális létszáma 15 diák és 2 felnőtt, maximális létszáma 30 diák és 4 felnőtt. 

A jelentkezéseket a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája a jelentkezés sorrendjében fogadja és rögzíti.

Hogyan lehet jelentkezni?

A zarándoktáborokra a táborvezető tud jelentkezni a honlapon keresztül, az alábbi lépéseket követve:

1.      Regisztráció a www.zarandoktabor.hu oldalon
2.       Bejelentkezés
3.       Útvonal kiválasztása
4.   Szabad indulási dátum foglalása az adott útvonalon
5.       Csoport adatainak megadása

A jelentkezést követően a jelentkező a jelentkezésről automatikus üzenetet kap ill. munkatársaink e-mailben felveszik a kapcsolatot a csoportvezetővel. 
A táborvezető a táborszervezés adminisztratív jellegű lépéseiről (pl. tábordíj-befizetés határideje, csoport adatainak leadása stb.) üzenetet kap. 
Jelentkezését törölni vagy módosítani a honlapon, a felhasználói fiókjába belépve (Profil) tudja.

Mi a teendő, ha az a táboridőpont, mely a táborvezetőnek és csoportjának megfelelő lenne, már foglalt?

Ha valaki a táborjelentkezéseknél esetleg lemaradna a számára kedvező táboridőpontokról, akkor egy jelentkezési űrlap kitöltésével kerülhet a várólistára, s jelezheti, mely útvonalon mely időpontok lennének számára megfelelőek. Ha a megjelölt időpontok közül felszabadul valamelyik - amire sokszor van példa -, jelentkezési sorrendben értesítjük a táborvezetőket.  

Hogyan lehet valaki zarándokvezető?

A Zarándoktábor leendő vezetői számára Zarándoktábor-vezető képzést szervezünk, mely bevezetést nyújt a zarándoklás elméleti hátterébe és a zarándoklatvezetés gyakorlatába. A képzés hossza 4 nap. A legközelebbi online elméleti képzés 2023 márciusában lesz, a hozzá kapcsolódó terepgyakorlatot pedig május, június hónapokban lehet elvégezni. 

Hány fős csoportok jelentkezhetnek?

A csoport minimális létszáma 15 diák és 2 felnőtt, maximális létszáma 30 diák és 4 felnőtt. A zarándoklat során nagyon jelentős szerepe van a csendes, meghitt légkörnek és a személyes, őszinte megosztásoknak kiscsoportban. Ezeket leginkább kis létszám esetén lehet megvalósítani, ezért a Zarándok táborban a 15-25 fős csoportlétszámot tartjuk ideálisnak 2-3 fő vezetővel. Így a csoport mozgatása, egybentartása, és a lelki programok megvalósítása könnyebb hosszabb napi távok megtétele esetén is.

Hány kísérővel indulhatnak a csoportok?

Kísérők 18. életévüket betöltött személyek lehetnek, az alábbi, kötelezően meghatározott létszámban:

·              15-19 gyermek esetén: 2 fő kísérő;

·              20-29 gyermek esetén: 3 fő kísérő;

·              30 gyermek esetén: 4 fő kísérő;

A fenti meghatározott létszámban (minden 10 gyermek után 1 fő) a kísérőknek nem kell részvételi díjat fizetniük. A kísérők közül legalább egy főnek olyan zarándoktábor-vezetőnek kell lennie, aki a tábor megkezdéséig a Zarándoktábor-vezető képzésen tanúsítványt szerzett. A tábor vezetői és kísérői közül csak azt illeti meg a vezetőknek járó táborvezetői díjazás, aki a Zarándoktábor-vezető képzést sikeresen elvégezte.

Egy csoportnak a kísérőkön felül is lehetnek felnőtt tagjai, de a csoport egészét tekintve – a kísérőket is beleértve – a felnőttek száma nem lehet több a gyerekek számánál, s a csoport diáklétszámának el kell érnie a minimális létszámot, azaz 15 főt.  A kísérőkre vonatkozó részvételi díj-mentesség és a képzett zarándokvezetőknek kínált táborvezetői díj a kísérőkön felüli felnőtt résztvevőkre nem vonatkozik: ők olyan számban, mint ahány kötelezően előírt kísérő szükséges, teljes részvételi díjat (43000 Ft/fő) fizetnek, az ezen a számon felüli felnőttek 69000 Ft/fő emelt részvételi díjat fizetnek. (Példa: ha egy 15 diákból álló csoportunk van, akkor 2 felnőtt kísérő kötelező, így még plusz 2 felnőtt résztvevő jöhet 43000 Ft/fő áron, a további felnőttek emelt díjat fizetnek.)

Miért éri meg a pedagógusoknak Zarándoktábort szervezni?

A Zarándoktáborban résztvevő csoportvezetők és -kísérők (a felhívás alapján meghatározott számban) mentesülnek a részvételi díj fizetése alól, a képzett Zarándoktábor-vezetők ezen felül bruttó 120 000 forint táborvezetési díjra jogosultak.

A Zarándoktábor program egyben a legtöbb szervezési feladatot is átvállalja a csoportvezető és kísérő pedagógusoktól, hiszen kialakított útvonalat, kidolgozott lelki programot, szállást és teljes ellátást biztosít a táborozás során.

A Zarándoktábor támogatja és segíti a diákokkal való lelki foglalkozást és a közösségépítést, kiegészíti és elmélyíti a hittanórákon szerzett ismereteket.  A zarándoklat személyes tapasztalat és hitélmény útján segíti a fiatalok testi-lelki-szellemi fejlődését a következő területeken:

HIT ÉS ERKÖLCS

 • erősíti keresztény hitüket, jövőbe vetett reményüket, egymás, önmaguk és Isten iránti szeretetüket,
 • segíti személyes válaszadásukat az élet alapvető kérdéseire,
 • segít különbséget tenni jó és rossz, a fontos és a kevésbé fontos, az értékes és az értéktelen között, s ezáltal segíti az életben való eligazodást és boldogulást,
 • megismerteti őket a keresztény zarándoklás hagyományával, a szent helyek történetével,

DÖNTÉSEK ÉS CÉLOK

 • segítséget ad személyes döntéseik meghozatalához, céljaik meghatározásához,

ÖNISMERET

 • saját határaik megismerése és a közösséghez tartozás tapasztalata által támogatja a önismeret és az énkép fejlődését,

FIZIKAI PRÓBATÉTELEK     

 • a fizikai kihívások leküzdése által fejleszti az akaratot és a kitartást,
 • szembesít azzal, hogy a szenvedés életünk velejárója, s elgondolkodtat arról, mi a szenvedés értelme az életünkben,

REFLEXIÓ

 • segíti a benne zajló folyamatok felismerését, pontos megfogalmazását,
 • a érzékszervek tudatosabb és kifinomultabb használata révén fejleszti a külső-belső észlelést, a útbaigazító jelek felismerését,

KÖZÖSSÉG

 • nyitottá teszi a fiatalokat valódi (álarc nélküli) önmaguk és mások felé,
 • megtanít segítséget elfogadni és segítséget nyújtani,
 • segíti a fiatalokat abban, hogy félelmüket és gátlásaikat legyőzve merjék megfogalmazni véleményüket, bátran megosszák élményeiket, gondolataikat,
 • nyitottá tesz mások meghallgatására, elfogadására. a másokkal való párbeszédre, mások szükségleteinek felismerésére.
Mennyibe kerül az egy hetes Zarándoktábor?

A zarándoktábor részvételi díja 43000 Ft/fő.

A zarándoktáborban kísérőként résztvevő csoportvezetők és -kísérők (a felhívás alapján meghatározott számban) mentesülnek a részvételi díj fizetése alól.

A kísérőkre vonatkozó részvételi díj-mentesség és a képzett zarándokvezetőknek kínált táborvezetői díj a kísérőkön felüli felnőtt résztvevőkre nem vonatkozik: ők olyan számban, mint ahány kötelezően előírt kísérő szükséges, teljes részvételi díjat (43000 Ft/fő) fizetnek, az ezen a számon felüli felnőttek 69000 Ft/fő emelt részvételi díjat fizetnek. (Példa: ha egy 15 diákból álló csoportunk van, akkor 2 felnőtt kísérő kötelező, így még plusz 2 felnőtt résztvevő jöhet 43000 Ft/fő áron, a további felnőttek emelt díjat fizetnek.)

Hogyan kell a részvételi díjat befizetni?

A részvételi díj csoportos befizetéséről a csoportvezetőnek kell gondoskodnia. A befizetés minden esetben átutalással történik a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodájának (MSZKI) 10700598-71004781-51200002 számú bankszámlaszámára. A közlemény rovatban a nevet és a csoport indulási dátumát fel kell tüntetni.

A részvételi díjat két részletben kell befizetni:

·         Az időpontfoglalástól számított 14 napon belül 100000 Ft előleget kell fizetni. (Az előleg összege csoport létszámától független.) 

·         A részvételi díjak fennmaradó összegét legkésőbb 2023. május 26-ig kell befizetni. (A fennmaradó összeg megállapításakor a teljes részvételi díjból vonódik le az előlegként befizetett összeg. Példa: 15 gyermek és 2 kísérő esetén az előleg 100000 Ft, míg a fennmaradó összeg 545000 Ft, hiszen a teljes részvételi díj 15*43000 Ft=645000 Ft.)

Mit tartalmaz a részvételi díj?

·         Szállást 6 éjszakára egyszerű zarándokszálláson, mely lehet gyermek- és ifjúsági táborhely, iskolai tornaterem, egyházi szálláshely, plébánia, matracszállás vagy kiépített sátortábor saját hálózsákhasználattal.

·         A megérkezés napján vacsorától a hazautazás napján ebédig napi háromszori étkezést, amiből egy meleg étkezés.

·         Kezdőcsomagot, amely tartalmaz fejenként egy zarándokfüzetet, egy zarándoktáboros pólót és egy kitűzőt, valamint csoportonként egy elsősegélycsomagot, amit a csoport útközben használhat, majd az út végén lead. 

·         A csomagok szállítását a táborhelyek között azokon a napokon, amelyeken az egyes útvonalaknál csomagszállítást biztosítunk. (A zarándoktáborban pedagógiai és lelki szempontból azt javasoljuk, hogy mindenki vigye a saját hátizsákját. Idén minden útvonalon lesz minimum egy CSOMAGSZÁLLÍTÁS-MENTES NAP!).  

·       Az útvonal végigjárása után fejenként egy kitűzőt.

A részvételi díj nem tartalmazza a zarándoktábor kiinduló pontjára történő odautazás és a záró pontról való hazautazás költségét!

Hová fordulhatok a kérdéseimmel?

Felmerülő kérdésekre örömmel válaszolunk az info@zarandoktabor.hu e-mail címen ill. az alábbi menüpontban lévő elérhetőségeken:

Zarándoktábor | Elérhetőségek

Jó készülődést kíván a zarándoklatra:

a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája