Loading...

Zarándoktábor-vezető képzés

KEDVES ÉRDEKLŐDŐK!

Tavaszi képzésünkre a  jelentkezés már lezárult. Zarándoktábor-vezető képzésünket várhatóan 2024 őszén hirdetjük meg újra. Őszi képzésünk pontos időpontjáról értesítést az iroda@zarandoktabor.hu címre írva lehet kérni.  

 

ZTV-képzés letölthető kiírása

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája és a
Viator Természetjáró és Kulturális Egyesület
Zarándoktábor-vezető képzést hirdet

 

"Boldog az az ember, akinek ereje benned gyökerezik, 
s akinek szíve zarándokútra készül."   (Zsolt 84,6)

Zarándoklataink és egész életünk alapélménye, hogy úton lévő emberek, homo viatorok vagyunk. Vándorlásunkban társul szegődik az Isten, aki formál és új emberré alakít bennünket. A gyalogos zarándoklás testet-lelket megújító hatását már sokan megtapasztaltuk: minden út néhány lépéssel közelebb segített Teremtőnkhöz, valódi önmagunkhoz és embertársainkhoz. Milyen jó lenne, ha minél több fiatal is útra kelne és átélhetné ezt! E vágytól vezérelve hirdetjük meg és indítjuk el képzésünket. 

A résztvevők a Zarándoktábor-vezető képzésen zarándoklással kapcsolatos elméleti ismereteiket bővíthetik ill. elsajátíthatják azokat az elméleti és gyakorlati ismereteket, amelyek egy zarándoktábor vezetéséhez szükségesek.

A továbbképzés alapítási engedélyének száma: 475/10/2022
A képzéssel pedagógusok számára megszerezhető kreditpontok száma: 45. 

A képzés célja:

keresztény pedagógusok, hitoktatók, közösségvezetők felkészítése a Zarándoktábor Program keretein belül történő gyalogos zarándoktáborok vezetésére.

Célcsoport:

18 év feletti keresztény hitében (református, evangélikus, ortodox, unitárius, római és görög katolikus) elkötelezett és jártas, vallását gyakorló felnőtt pedagógusok, hitoktatók, közösségi vezetők (papok, lelkészek, természetjáró túraszakkörök, civil és egyházi szervezetek, zarándok- és természetjáró egyesületek, körök vezetői, segítői, cserkész- ill. regnumvezetők, túravezetők)

 • akik ifjúsággal foglalkoznak

 • akiknek jó fizikai kondíciójuk van, egészségesek és bírják a fizikai terhelést (akár napi 26 km gyaloglást terepen több napon át)

 • akik vágyat éreznek arra, hogy személyes szolgálatuk révén megosszák a fiatalokkal a zarándoklás lélekformáló élményét és örömét, s a jövőben zarándoktáborokat kívánnak szervezni és vezetni

A jelentkezés feltételei:
 • Plébánosi, lelkészi ajánlás (kivéve, ha a jelentkező eleve pap, szerzetes vagy lelkész). Kérjük, hogy az ajánlást az ajánló lelkész írja alá és pecsételje le. 

 • Legalább átlagos egészségügyi állapot igazolása háziorvos/üzemorvos által. Az orvosi igazolásnak ki kell térnie arra is, hogy természetjáráshoz, természetjárás-vezetéshez szükséges egészségügyi állapot (szédülésmentesség, magabiztos mozgáskoordináció, stb.) fennáll, ellenjavallat nincs.

 • Rövid motivációs levél (max. 1 oldal), mely tartalmazza a jelentkező bemutatkozását, kapcsolatát az egyházzal, az ifjúsággal, továbbá annak kifejtését, hogy miért szeretne a képzésen részt venni ill. milyen civil kapcsolatrendszere van, milyen szervezet(ek) tagja, mi a szerepe a közösségben.

 • Diplomamásolat (csak pedagógus végzettségű jelentkezők esetében szükséges)   

A fenti dokumentumokat a képzésre való jelentkezéssel egyidejűleg vagy legkésőbb a képzésre való jelentkezés határidejéig (2024. február 7.) kérjük feltölteni a képzés regisztrációs felületére. 

A képzés felépítése és időtartama: 

A képzés 4 teljes napot vesz igénybe, 3 nap digitális online képzésből és 1 nap terepgyakorlatból áll, az előtalálkozót és a vizsgát beleszámítva összesen 45 órából áll. 

Képzési időpont és jelentkezési határidő: 

DIGITÁLIS ELMÉLETI KÉPZÉS (3 nap)   

TAVASZI KÉPZÉS

2024. február 23-24. (pé-szo 9.00-18.00)
2024. március 2. (szo 9.00-18.00) 
bejelentkezés minden nap 8.45-től.

A képzést online módon Zoom rendszerben bonyolítjuk le. A csatlakozási linket a jelentkezőknek a képzés előtti napokban küldjük el. A digitális képzéshez jó internetkapcsolat és okostelefon, laptop, tablet vagy számítógép szükséges, melynek van kamerája és mikrofonja. A képzésen elvárt a bekapcsolt képernyővel való aktív részvétel. Az online képzés esetében max. 33 %-os hiányzás megengedett, de javasoljuk a 100%-os részvételt.) 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 

2024. február 7. szerda éjfél
 

TEREPGYAKORLAT (1 nap)

Terepgyakorlati alkalmak:   2024. március, április, május, június hónapban szombati és vasárnapi napokon Budapesten és környékén (Hűvösvölgy, Pesthidegkút 9.00-18.00) 

A konkrét időpontokat a digitális képzésre való jelentkezés után a létszám függvényében hirdetjük meg, így ezekre majd az elméleti képzés után lehet jelentkezni. A képzés sikeres elvégzésének feltétele a terepgyakorlaton való 100%-os és aktív részvétel.

Előtalálkozó és vizsgateszt:

DIGITÁLIS ELŐTALÁLKOZÓ: 

2024. február 19. hétfő 19.00-20.00

Annak érdekében, hogy  gördülékenyen tudjuk megkezdeni a képzés lebonyolítását, mindkét képzési alkalom előtt digitális zarándok-előtalálkozót tartunk, ahol mindenki kipróbálhatja a technika működését ill. megismerhetjük egymást. A találkozóhoz a csatlakozási linket a képzésre jelentkezőknek e-mailben küldjük el. 

VIZSGATESZT:  

A digitális képzés 60 perces vizsgateszt digitális formában történő megírásával zárul, mely az otthoni feldolgozásra kiadott és a képzésen leadott elméleti, gyakorlati és módszertani ismeretek elsajátítását méri. Ennek sikeres megírása (50% feletti eredmény) feltétele a terepgyakorlaton való részvételnek. 

A vizsga időpontja: 2024. március 11. hétfő 18.00-19.00
Pótvizsga alkalom:
 2024. március 25. hétfő 18.00-19.00

A képzés helyszíne: 

Az elméleti képzés ONLINE KÉPZÉS LESZ, a terepgyakorlat Budapesten és környékén lesz (Hűvösvölgy, Pesthidegkút). 

Miért érdemes a képzésen részt venni?
 • A képzés elvégzői táborszervezőként vagy kísérőként részt vehetnek az Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája által szervezett Zarándoktábor Programban. A zarándoktábor-vezetők a táborozás teljes időtartamára bruttó 130 000 forint megbízási díjat kapnak.

 • Képesek lesznek a tanulók életkorának megfelelő hazai zarándoktábor biztonságos és tartalmas levezetésére.

 • Megismerik és alkalmazzák a zarándokláshoz, táborozáshoz szükséges normákat, szabályokat.

 • Alkalmassá válnak a veszélyhelyzetek elkerülésére, az esetleg szükséges tennivalók kiválasztására és megvalósítására.

 • Térképolvasói, tájékozódási gyakorlatra és a zarándoklat által érintett területek bemutatására alkalmas ismeretekre tesznek szert.

 • Képesek lesznek arra, hogy csoportjukat belső útjuk járásában is támogassák, megvalósítsák a zarándoklat lelki ívét, lelki tartalmakat közvetítsenek.

 • Képesek lesznek arra, hogy a zarándoklat alatt csendszakaszt vagy megosztókört vezessenek. 

A képzés lebonyolítása:

A program döntően előadásokra, a résztvevők aktív tevékenységére, csoportos feladatmegoldására, interaktív tevékenységére és terepi gyakorlatokra, bizonyos témák esetén (a képzés időbeli korlátai miatt) otthoni feldolgozásra épít. A képzés keretében az előadásokon túl a jelenlévők a terepi gyakorlatokon keresztül is megismerhetik a zarándoktábor-vezetés releváns eszköztárát. A képzés során kialakulnak, fejlődnek a megvalósításhoz szükséges kompetenciák.

A résztvevők tervezett létszáma: 

digitális képzési alkalmon max. 100 fő, a terepgyakorlatokon max. 22 fő.

Költségek:

A zarándoktábor-vezető képzés részvételi díja 15000 Ft/fő, melynek befizetéséről a képzésre felvett hallgatóknak tájékoztatást küldünk.

A terepgyakorlati napon ebédről, az utazásról, a távolról érkezők esetében - ha szükséges - szállásról a jelentkezők maguk gondoskodnak, ezek költségét a képzés díja nem fedezi. 

A képzés legfontosabb témái:
 • A zarándoklás teológiája, bibliai háttere

 • A zarándoklás lélektana

 • A zarándoktáborok lelki íve, útvonalai, programja és működése

 • Zarándoketikett - gyermekvédelem - tanári és zarándokvezetői szerepben

 • Tájékozódási ismeretek (térképismeret, jelzések, GPS-használat)

 • Túravezetői ismeretek

 • Veszélyhelyzetek az úton és kezelésük

 • Jól bevált gyakorlatok és játékok a zarándoklaton

 • Megosztókör, imamódok

 • Konfliktuskezelés

 • Csoportdinamika

 • Segítő beszélgetés

 • Kommunikáció a csoportban

Tanúsítvány:

Azok a hallgatók, akik a képzés kiírásában megjelölt kritériumoknak megfelelnek, a képzés digitális elméleti és terepgyakorlati részét elvégezték és sikeres vizsgát tettek az elméleti képzés anyagából, tanúsítványt kapnak a képzés elvégzéséről és jogosultak a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája által szervezett Zarándoktábor program táborszervezőknek és kísérőknek szóló kedvezményeinek igénybevételére. 

A pedagógus végzettségű résztvevők számára a képzés akkreditált pedagógus-továbbképzésnek minősül, melynek elvégzéséért 45 kreditpont adható
A nem pedagógus végzettségű résztvevők felnőttképzési tanúsítványt kapnak a képzés sikeres elvégzése esetén. 

Jelentkezés a képzésre:

Jelentkezni az alábbi linken keresztül lehet, az útmutató alapján:

Jelentkezés képzésre 

1. Kérjük, regisztráljon és jelentkezzen be a www.zarandoktabor.hu oldalon.
2. Kérjük, töltse ki az űrlapot a jelentkezéshez szükséges adataival!
3. Kérjük töltse fel a jelentkezés feltételeit igazoló dokumentumokat (plébánosi/lelkészi ajánlás, orvosi igazolás, motivációs levél, diplomamásolat). A dokumentumok feltöltésére a jelentkezési határidő végéig utólag is van lehetőség a honlapon a saját profilba bejelentkezve. 
4. A jelentkezés után értesítést küldünk a további tudnivalókról. 

A képzéssel kapcsolatos további információ:

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

Gáll Zsófia | +36-20-446-40-52 | iroda@zarandoktabor.hu

 

  

Képek: Szabóné Tegzes Orsolya, Gáll Zsófia 

 

 

Időpontok
2024. február 23-24. és március 2.
2024-02-23 - 2024-03-02
Jelentkezési határidő
2024-02-17 12:00:00

Jelentkezés

Jelentkezés